Taidelukion koulutusohjelmien esittelytilaisuus

05.02.2019 - 18.00

Savonlinna

Infotilaisuudessa esitellään Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukion ja musiikkilukion koulutusohjelmia sekä annetaan perusinfo niihin hakeutumiseen. Paikalla rehtori ja tutoropiskelijoita. Tilaisuus on suunnattu kevään 2019 yhteishaussa Taidelukioon mahdollisesti hakeutuville peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Tervetuloa!