LOPS2021

Savonlinnan Taidelukion vaihtuvien näyttelyiden tila, Galleria Eteinen. Kuva Mervi Karvinen.

 

Yleistä

Lukion opetussuunnitelma uusiutuu siten, että 1.8.2021 uusien opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma tulee olla käytössä. Lukiokohtaisen opetussuunnitelmanhan hyvksyy koulutuksen järjestäjä eli Savonlinnan Taidelukion tapauksessa Savonlinnan kaupunki ja sen sivistyslautakunta.

Paikallista ops-työtä ohjaa Opetushallituksen hvyväksymät Lukion opetussuunnitelman perusteet -määräys. Siihen pääset tästä linkistä.

Opetussuunnitelma on näppärä tehdä Opetushallituksen ePerusteet-sovelluksen avulla. Tämän sovelluksen esittelyyn pääset tästä linkistä.

Valtakunnallisen kehittäjälukion tehtäviin kuuluu luonnollisesti ops-työn tukeminen. Syyskuussa perustettu kuvataidelukioverkosto kokoontuu tammikuussa 2020 pohtimaan kuvataiteen opintojen näkökulmasta tätä uutta opetussuunnitelmaa. Tätä varten Savonlinnan Taidelukio on luonut ePerusteilla omat, paikalliset oppiaineet ja niiden alle opintojaksot, ilman ns. moduulitoimintoa.

Paikalliset oppiaineet ja niiden opintojaksot

Kuvataidelukion ”valinnaisiin opintoihin” on luotu kuusi paikallista oppiainetta ja niihin sitten opintojaksoja seuraavasti;

Kuvailmaisun perusteet (KUPE)                                                   

8 opintojaksoa, kaikki 2 opintopisteen suuruisia

Taidehistoria (THI)                   

5 opintojaksoa, kaikki 2 opintopisteen suuruisia, saatamme muuttaa kuvataideopettajien ops-työssä siten, että olisi 3 opintojaksoa: 4 op. + 4 op. + 2 op.

Yleinen kuvataide (YLEINEN), sovellettu taide (SOVELETTU), mediailmaisu (MEDIA) sekä graafinen suunnittelu ja tilasuunnittelu (GTS)

Aluksi 4 op:een laajuinen orientaatio, sitten 9 kpl:tta 2 op:een laajuisia opintojaksoja, sitten 4 op:een laajuinen päättötyö

Kuvataideopettajien vastuulle jää kaikkien kuvataiteen työpajojen uudelleenarviointi ja sen jälkeen sisältöjen ja tavoitteiden määrittely. Heidän vastuulleen jää myös opintojaksojen sisältöjen, tavoitteiden ja arviointien uudelleenarviointi.

Jokainen kuvataidelukion opiskelija valitsee 1. lukiovuotensa 3. jakson alkuun mennessä pitkän taideaineen näiden neljän vaihtoehdon välillä. Opinnot päättyvät päättötyöhön, joka on neljän opintopisteen laajuinen. Siinä opiskelija tekee teoksen ja avaa koko prosessin kirjallisella portfoliolla.

Kuvataiteen kaikista opinnoista vain viisi opintojaksoa arvioidaan summatiivisin menetelmin. Muissa on  käytössä laaja-alainen, formatiivinen arviointi ja entistä rohkeammin käytämme myös vertaisarviointia.

ePerusteiden mukainen oppiainejako Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukiossa. Kuusi alinta ovat ns. paikallisia oppiaineita. Kuva Reima Härkönen.

Kuvailmaisun perusteet -oppiaineeseen muodostetut opintojaksot. Kuva Reima Härkönen.

Kuvataidelukion päättötodistukseen edellytettävät opinnot

Kuvataidelukion päättötodistus edellyttää 8 opintopisteen opintoja taidehistoriassa ja kuvailmaisun perusteet -oppiaineessa sekä 26 opintopisteen opintoja ns. pitkässä taideaineessa, yhteensä siis 42 opintopisteen laajuiset opinnot. Nämä opintopisteet kertyvät 19 opintojakson muodossa. Kts. kaavio.

 

Kuva. Reima Härkönen

Mallinnus näiden opintojaksojen sovittamiseen työjärjestyspohjiin

Koulussamme on päädytty siihen, että kurssin (tulevan opintojakson) tieto- ja teoriapainotteinen opetus tulee limittyä vahvasti opiskelijan omaehtoiseen työhön. Siksi olemme päätyneet hajautettujen palkkien käyttöön sekä kuvataiteessa että musiikissa. Meillähän on molemmat erityistehtävät. Hajautettu palkki mahdollistaa opintojakson opetuksen hajauttamisen tarvittaessa kahden jakson ajalle. Opetusta tulisi kahden opintopisteen opintojaksossa antaa 1710 minuuttia.

Savonlinnan päivälukioissa on käytössä kuusijaksojärjestelmä ja jakson pituus on n. 30 – 32 koulutyöpäivää.

Nämä suunnitellut opintojaksot voidana toteuttaa vuosikursseittain seuraavasti;

Kuvataideopinnot 1. vuosikurssin työjärjestyspohjassa

Kuva Reima Härkönen.

Kuvataideopinnot 2. vuosikurssin työjärjestyspohjassa

Kuva Reima Härkönen.

Kuvataideopinnot 3. vuosikurssin työjärjestyspohjassa

Kuva Reima Härkönen.

Tällä esityksellä orientoidutaan tammikuussa 2020 kuvataidelukioverkoston muodossa LOPS2021-työhön.