tehtävä ja arvoperusta

Lukiokoulutuksen tehtävä

Taidelukio on yleissivistävä oppilaitos, joka antaa opiskelijalle riittävät tiedot ja taidot lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin. Lukio-opintojen päättyessä opiskelija saa lukion päättötodistuksen ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Opiskelijat valitaan joko kuvataide- tai musiikkilukioon. Musiikkilukiossa toimii lisäksi ooppera- ja musiikkiteatterikoulutusohjelma, johon otetaan vuosittain pieni ryhmä opiskelijoita. Lukion oppimäärän, vähintään 75 kurssia, voi opetussuunnitelman mukaan suorittaa 2 – 4 vuodessa. Pääsääntöisesti oppimäärä suoritetaan Taidelukiossa kolmessa vuodessa. Taidelukio tekee laajaa yhteistyötä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuuri-instituutioiden kanssa. Savonlinnan Taidelukio on sananmukaisesti koulu kulttuuriympäristössä.

 MUSIIKKILUKIO MUSIIKKILUKIO

Taidelukion arvoperusta

Taidelukio perustaa opetus- ja kasvatustehtävänsä kulttuurimme keskeiselle arvopohjalle, johon kuuluvat: yksilön ihmisarvo, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, suvaitsevaisuus ja elämän suojeleminen. Opiskelijoita tuetaan jäsentämään arvomaailmaansa ja pohtimaan kriittisesti valintojaan. Heitä kannustetaan luovaan toimintaan, pitkäjännitteisyyteen ja työhön sitoutumiseen, vastuullisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen. Taidelukio tukee opiskelijoiden kasvua yhteistyökykyisiksi, korkeat eettiset ja esteettisen arvot sisäistäneiksi ihmisiksi, jotka tiedostavat oikeutensa ja velvollisuutensa sekä tuntevat vaikutusmahdollisuutensa alati muuttuvassa kansainvälistyneessä yhteiskunnassa.