MusiikkilukioTeatteriKuvataidelukio

Musiikkilukio

mitä olisi elämä ilman musiikkia?

Teatteri

yhdistää

Kuvataidelukio

pitkä elämä taiteen parissa

Etusivu

Tervetuloa!

Savonlinnan Taidelukio on Pohjoismaiden vanhin erikoislukio, jossa on kuvataidelukio ja musiikkilukio. Opintojen päätteeksi opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilastutkinnon. Lisäksi he opiskelevat monipuolisesti kuvataidetta tai musiikkia, kuten maamme muissakin erikoislukioissa. Taidelukion jälkeen monet opiskelijat hakeutuvat kuvataiteen tai musiikin ammattiopintoihin. Opiskelijoilla on myös hyvät valmiudet jatkaa opintojaan millä tahansa alalla, koska koulussa voi opiskella mm. pitkää matematiikkaa, monipuolisesti kieliä ja reaaliaineita.

Koulussa tehdään tavoitteellista työtä mukavassa ilmapiirissä ja ajanmukaisissa tiloissa Saimaan rannalla. Opiskelijat voivat hyödyntää erinomaista laitekantaa myös koulutyön ulkopuolisella ajalla. Taidelukioon hakeudutaan opiskelemaan ympäri Suomea. Opiskelijoita on yhteensä noin 300, joista kolmannes musiikkilukiolaisia. Musiikkilukion sisällä toimii pieni ooppera/musiikkiteatterikoulutus.

Olennainen osa taidelukion toimintaa ovat poikkitaiteelliset produktiot, konsertit, näyttelyt ja opintomatkat. Koululla on paljon kansainvälisiä yhteyksiä.

 

Alla 360-video Kevään 2020 Kevyen musiikin konsertista.

 

Säv. & san. Venla Kujamäki.

 

Ohessa lukuvuoden 2019-2020 vuosikertomus.

 

Kuvataidelukion DUKAATTIPALKINNON 2021 saaja on Kia Skyttä. 

Kia Skyttä

Maalaus on tasapainoinen, teknisesti varma suoritus, joka on tekijälleen ollut myös löytöretki tuntemattomaan. Siinä onnistuminen kertoo paitsi lahjakkuudesta myös aiemmasta harrastuneisuudesta. Viittaukset suomalaisen ja eurooppalaisen taidehistorian merkkiteoksiin eivät ole väkinäisiä vaan luontevia pohdintoja myös portfoliossa käsiteltyihin teemoihin, taiteilijan vapauden ollessa niistä keskeinen. Teos avautuu omalaatuisen ja rikkaan muotokielensä kautta myös taidehistoriaan perehtymättömälle katsojalle.

Portfolio on pientä editointia vaille valmis taideteos itsessään. Portfoliota voi lähestyä kuvakirjana. Sen aukeamat ovat monitasoisia, varmoja esityksiä graafisesta osaamisesta, muodostaen koskettavan kasvutarinan. Kia Skyttä reflektoi hauskasti myös omaa kehitystään ja oppimisprosessia vanhojen piirustusten avulla. Onnistuessaan taideteos asemoituu osaksi jatkumoa, luoden sillan menneen ja tulevan välille. Kia Skyttä onnistuu omalla työllään tuomaan iloa ja luomaan uskoa huomiseen. Ajoittain jopa raadollisella avoimuudellaan hän paljastaa ne asenteet ja rakenteet, joiden takia yhteiskunta voi pahoin kieltäytyessään hyväksymästä erilaisuutta. Päättötyö osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisuuden hyväksymisen merkityksestä.

Kia Skyttä onnistuu tavoitteessaan luoda ”tribuutti itseilmaisulle”. Hänen toiveensa oli saada aikaan ”…toivon mukaan jotain uniikkia ja pysäyttävää, tunteita herättävää”

Taide parhaimmillaan avaa uusia näkökulmia, johdattelee katsojan uuteen maailmaan. Löytöretki Kian maailmaan on ainutlaatuinen kokemus.”

– Kirsimaria E. Törönen

 

Kuvataidelukion mediaopiskelijoiden tekemä Taidelukion esittelyvideo.

Taikkarin esittelyvideo from Savonlinnan Taidelukio on Vimeo.