Hyvinvointi ja osallisuus

Opiskelijan hyvinvointi muodostaa perustan oppimiselle ja itsensä tavoitteelliselle kehittämiselle. Taidelukion toiminnassa kaikki suunnittelu. ja kehittämistyö nojaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin.

Savonlinnan taidelukiossa lukiolaisen hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea koulun arjen perusprosesseissa, oppimisessa, opiskelussa ja opetuksessa. Koulussamme on käytössä sellaiset pedagogiset käytännöt, jotka edistävät laadukasta oppimista ja sitä kautta myös lukiolaisen hyvinvointia.

Kuten toisaalla tässä laatukäsikirjassa on jo todettu, opiskelijan työjärjestyksissä suuri osa opintojaksoista tulee ns. pakotettuina valintoina. Tämä takaa sen, että opiskelija voi opiskella mahdollisimman pitkään omassa perusryhmässään. Opiskelijakuntamme on pitänyt tätä asiaa tärkeänä.

Koulussamme toimii aktiivinen opiskelijakunta, jota edustaa vuosittain vaihtuva hallitus. Hallitus voi esittää toiveita, aloitteita, ajatuksia yms. kaikista niistä asioista, joissa oppilaitoksen rehtorilla on toimivaltaa. Jätettyjen aloitteiden määrä julkaistaan lukuvuosisuunnitelman arviointikertomuksessa.

Tässä laatukäsikirjan osiossa kuvataan seuraavia asioita;

  • osallisuus ja yhteisöllisyys
  • opiskelijoiden mahdollisuudet vaikuttaa Taidelukion toimintaan ja päätöksentekoon
  • opintojen ohjaus
  • oppimisen tuki
  • yhteisöllinen opiskeluhuolto
  • opiskeluhuollon yksilökohtaiset palvelut