MUTU-muotoilupaketti Suomen lukioiden käyttöön

Osana Savonlinnan Taidelukion lokakuussa 2018 saamaa valtakunnallista kehittämistehtävää on toteutettu LOPS2021-työtä tukeva muotoiluoppimisen oppimateriaalipaketti KU02-opintojaksoon liittyen. Uusi opetussuunnitelma on käytössä 1.8.2021 alkaen lukio-opintonsa aloittavien osalta. Tavoitteena oli kehittää KU02 –opintojaksoon, Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, liittyvää tuki- ja oppimateriaalia. Materiaalia tullaan tarjoamaan lukioiden kuvataideopetukseen avoimeen valtakunnalliseen käyttöön.

MUTU-muotoilupaketti lukioon on ensimmäinen lukiolaisille suunnattu oppimateriaali muotoilusta. Kokonaisuus on kehitetty yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja muotoilijoiden kanssa ja paketin pilottitestaukseen osallistui yli 90 lukiolaista. Yhdessä tekeminen ja lukiolaisten osallisuus kehitystyöhön näkyy lopullisessa MUTU-paketissa niin käytetyssä kielessä, tehtävien rakenteessa kuin syventymiseen tarkoitetussa lisämateriaalissa. Opiskelijoiden panoksesta ja kaunistelemattomasta palautteesta on pyritty ottamaan kaikki irti.

“Muotoilu on asioiden suunnittelemista, eikä sen tarvii olla esineitä. Suunnittelua on idean löytyminen ja sen toteutus. “

“Muotoiluoppimista vois olla siks että se on rennompi tapa oppia, eikä se ole silleen niin perinteistä opiskelua. Se kehittää ajattelua ja on hyödyllistä hommaa, kun se kehittää tekemistä, silmää asioille. Ei ole sitä perinteistä että päntätään ja on koe”

On tärkeää että oppii arvostamaan asioita mitä itellä on ja kohtelee juttuja sitten eri tavalla.”

MUTU-muotoilupaketti koostuu opiskelijan omasta luonnoskirjasta, opettajan oppaasta ja kolmiulotteisesta lisämateriaalista. Kaikki materiaalit ovat vapaasti ladattavissa ja tulostettavissa netistä, osoitteesta  https://www.kuvistuubi.fi/

Opiskelijan luonnoskirjasta löytyy eri laajuisia projekteja, joita on voi soveltaa tilanteen mukaan. Opettaja ja opiskelijat voivat yhdessä valita kiinnostavia kokonaisuuksia. Open oppaasta löytyy mm. tiivistä taustatietoa ja materiaalikirjasto aiheeseen syventymiseen.

Tilaa MUTU-paketin painettu versio TÄÄLTÄ.