HAKEMINEN

Savonlinnan Taidelukio on yksi maan viidestä suomenkielisestä kuvataiteessa erityistehtävän saanut lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Koulutuksen arviointineuvoston auditoinneissa se rankattiin maan parhaaksi kuvataidelukioksi.  Savonlinnan Taidelukio on yksi maan 12 suomenkielisestä musiikista erityistehtävän saanut lukio. Ohessa auditointiaineistot.

Savonlinnan Taidelukion opinto-ohjelmat kuuluvat yhteishaun piiriin. Koulussamme toimii laaja-alaista kuvataiteen opetusta antava kuvataidelinja ja laaja-alaista musiikin opetusta antava musiikkilinja. Savonlinnan Taidelukio sisältää siis kaksi erillisen koulutustehtävän mukaista linjaa. Parhaan yleiskuvan koulustamme saat tutustumalla hakijan oppaaseen. Hakijan tulee täyttää yhteishaun sähköinen hakulomake, lomake löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi.

Ohessa opiskelija Erno Beukerin tarinaa mielekkäästä tekemisestä. Kuvaus ja editointi Nino Moisonmäki

Kevyen musiikin konsertista tunnelmia vuodelta 2016

Peruskoulun oppilaanohjaajat auttavat yhteishakuun liittyvissä asioissa.

Kuvataidelinjalle otetaan vuosittain 57 opiskelijaa ja musiikkilinjalle 37.

Pääsykokeen järjestämiseksi on tärkeää, että postitat meille ennakkoilmoittautumislomakkeen(pdf).

 

Opiskelijaksi haluavan ei tarvitse täyttää useassa lukiossa vaadittua ainevalintakorttia. Kysymme opiskelijapaikan vahvistamisen yhteydessä matematiikan oppimäärän laajuutta, uskontokuntaa sekä lukiossa mahdollisesti aloitettavia vieraita kieliä (B3) ja ala- tai yläkoulussa alkaneiden vieraiden kielten (A2 ja B2) opiskelun jatkamista.

Pääsykoe

Pääsykokeen järjestämiseksi on tärkeää, että postitat meille edellä mainitun ennakkoilmoittautumislomakkeen. Lomakkeessa mm. kysytään musiikkilinjalle hakeutuvilta sitä, haluavatko he hakea ooppera- ja musiikkiteatterikoulutukseen.

Molemmille linjoille hakeutuville lähetetään postitse huhtikuun loppupuolella tarkat tiedot oman pääsykokeen aikataulusta sekä ohjeet pääsykokeeseen valmistautumiseen.

 

Kuvataiteen pääsykokeeseen kuuluu haastattelu, piirtämis- ja maalaustehtävä sekä kolmiulotteista hahmottamista mittaava tehtävä. Lisäksi hakija voi esittää haastattelun aikana kolme vapaavalintaista näytetyötään. Kuvataiteen kurssitarjonnan näet kuvataiteen kurssioppaasta.

 

Musiikkilinjan pääsykokeeseen sisältyy haastattelu, musikaalisuustesti sekä laulu- ja soittonäyte. Musiikilinjan oppiainetarjonnan näet musiikkilinjan kurssioppaasta.

Voit hakea halutessasi molemmille linjoille. Muista kuitenkin, että ensimmäinen hakutoive on yhteisvalintajärjestelmästä johtuen määräävä.

Kevään 2019 yhteishakuun liittyvä pääsykoe pidetään ma 13.5.2019.

Opiskelijavalinta

Koulu pisteyttää pääsykokeen asteikolla 0 – 10 p. Sisäänpääsyyn vaaditaan vähintään 4 pistettä. Yhteisvalintarekisteri taas pisteyttää peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon. Sisäänpääsyn alaraja on 7,0. Yhteenlaskettu alaraja on siis 11,0 pistettä.
Pääsykoe- ja todistuspisteiden perusteella hakijat asetetaan linjoittain paremmuusjärjestykseen. Kuvataidelinjalle valitaan 57 ja musiikkilinjalle 37 opiskelijaa.

Yhteisvalintajärjestelmästä johtuen maksimoit mahdollisuutesi opiskelijapaikkaan laittamalla haluamasi Taidelukion opinto-ohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi.

Opiskelupaikan vastaanotto

Saat tiedon valinnasta Taidelukion verkkosivuilta kesäkuun puolivälin tienoilla.

Lähetämme kaikille oppilaitoksemme uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen, jossa informoidaan opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvistä asioista.

Onnea hakemiseen! Pääsykokeessa nähdään!