HAKEMINEN

Pääsykoe

Maassa vallitsevista poikkeusoloista johtuen kuvataide- ja musiikkilukiomme pääsykokeet tehdään sähköisesti etänä. Lähetämme hakijoille oheiset ohjeet hakulomakelinkkeineen to 2.4.2020. Pääsykoenäytöt tulee antaa 30.4.2020 mennessä.

Kuvataidelukion pääsykoekutsu ohjeineen

Musiikkilukion pääsykoekutsu ohjeineen

Onnea kaikille pääsykokeessa!

Opiskelijavalinta

Koulu pisteyttää pääsykokeen asteikolla 0 – 10 p. Sisäänpääsyyn vaaditaan vähintään 4 pistettä. Yhteisvalintarekisteri taas pisteyttää peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon. Sisäänpääsyn alaraja on 7,0. Yhteenlaskettu alaraja on siis 11,0 pistettä.
Pääsykoe- ja todistuspisteiden perusteella hakijat asetetaan linjoittain paremmuusjärjestykseen. Kuvataidelinjalle valitaan 57 ja musiikkilinjalle 37 opiskelijaa.

Yhteisvalintajärjestelmästä johtuen maksimoit mahdollisuutesi opiskelijapaikkaan laittamalla haluamasi Taidelukion opinto-ohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi.

Opiskelupaikan vastaanotto

Saat tiedon valinnasta Taidelukion verkkosivuilta kesäkuun puolivälin tienoilla.

Lähetämme kaikille oppilaitoksemme uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen, jossa informoidaan opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvistä asioista.

Yleistä Savonlinnan Taidelukiosta

Savonlinnan Taidelukio on yksi maan viidestä suomenkielisestä kuvataiteessa erityistehtävän saanut lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Koulutuksen arviointineuvoston auditoinneissa se rankattiin maan parhaaksi kuvataidelukioksi.  Savonlinnan Taidelukio on yksi maan 12 suomenkielisestä musiikista erityistehtävän saanut lukio. Ohessa auditointiaineistot.

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn, ROCK. Näyttely avoinna 20.1.-20.3.2020 Galleria Eteisessä, eli koulumme sisääntulokerroksessa.

Savonlinnan Taidelukion opinto-ohjelmat kuuluvat yhteishaun piiriin. Koulussamme toimii laaja-alaista kuvataiteen opetusta antava kuvataidelukio ja laaja-alaista musiikin opetusta antava musiikkilukio. Savonlinnan Taidelukio sisältää siis kaksi erillisen koulutustehtävän mukaista lukiota. Parhaan yleiskuvan koulustamme saat tutustumalla yleisesittelyyn. Hakijan tulee täyttää yhteishaun sähköinen hakulomake, lomake löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi.

Ohessa opiskelija Erno Beukerin tarinaa mielekkäästä tekemisestä. Kuvaus ja editointi Nino Moisonmäki

Kevyen musiikin konsertista tunnelmia vuodelta 2016 ja 2018

Peruskoulun oppilaanohjaajat auttavat yhteishakuun liittyvissä asioissa.

Kuvataidelukioon otetaan vuosittain 57 opiskelijaa ja musiikkillukioon 37.

Pääsykokeen järjestämiseksi on tärkeää, että postitat meille ennakkoilmoittautumislomakkeen -pdf

Opiskelijaksi haluavan ei tarvitse täyttää useassa lukiossa vaadittua ainevalintakorttia. Kysymme opiskelijapaikan vahvistamisen yhteydessä matematiikan oppimäärän laajuutta, uskontokuntaa sekä lukiossa mahdollisesti aloitettavia vieraita kieliä (B3) ja ala- tai yläkoulussa alkaneiden vieraiden kielten (A2 ja B2) opiskelun jatkamista.

Tuu Taikkariin! Kuva Kaspian Sonné.