HAKEMINEN

Opiskelijavalinta kevään 2021 yhteishaussa

Savonlinnan Taidelukion opinto-ohjelmat kuuluvat yhteishaun piiriin. Koulussamme toimii laaja-alaista kuvataiteen opetusta antava kuvataidelukio ja laaja-alaista musiikin opetusta antava musiikkilukio. Savonlinnan Taidelukio sisältää siis kaksi erillisen koulutustehtävän mukaista lukiota.  Hakijan tulee täyttää yhteishaun sähköinen hakulomake, lomake löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi.

Opiskelijaksi haluavan ei tarvitse täyttää useassa lukiossa vaadittua ainevalintakorttia. Kysymme opiskelijapaikan vahvistamisen yhteydessä matematiikan oppimäärän laajuutta, uskontokuntaa sekä lukiossa mahdollisesti aloitettavia vieraita kieliä (B3) ja ala- tai yläkoulussa alkaneiden vieraiden kielten (A2 ja B2) opiskelun jatkamista.

Valintakriteerit

Opiskelijavalintaan vaikuttavat poerusopetuksen päättötodistuksen arvosanat (painoarvo valinnassa 50%) sekä Taidelukion järjestämä pääsykoe (painoarvo valinnassa 50%).

Perusopetuksen arvosanatiedot saadaan opintopolkujärjestelmän kautta peruskoulun päätötodistuksesta. Näiden aineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Pääsykoenäyttö arvioidaan asteikolla 0-10. Sisäänpääsyyn edellytetään vähintään 4,0 pistettä.

Pääsykoe- ja todistuspisteiden perusteella hakijat asetetaan linjoittain paremmuusjärjestykseen. Kuvataidelinjalle valitaan 57 ja musiikkilinjalle 37 opiskelijaa.

Yhteisvalintajärjestelmästä johtuen maksimoit mahdollisuutesi opiskelijapaikkaan laittamalla haluamasi Taidelukion opinto-ohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi.

Oheisesta videosta pääset tutustumaan kevään 2021 päättötyönäyttelyyn Rauha. Näyttelyssä on esillä kuvataideabien päättötyöt.

Kuvataidelukio

Kuvataidelukioon haetaan seuraavan kerran uusia opiskelijoita kevään 2021 yhteishaussa. Paras keino saada selvyys oppilaitoksesta on tulla piipahtamaan ja sitä kautta tutustua oppilaitoksen opetustarjontaan. Sovi vierailuaika opinto-ohjaajamme kanssa; sari.harkonen@savonlinna.fi , p.044-4174554.

Kuvataidelukion opetustarjontaan ja toimintaan ylipäänsä voit tutustua oheisesta videosta. Videolla annetaan myös infoa mm. pääsykokeesta, oppilaitoksen käytettävissä olevista asumispalveluista, opiskeluhuollon palveluista.

Ohesta löytyy kuvataideabien päättötyönäyttely Rauhan 2021 virtuaalinen esittely.

Musiikkilukio

Musiikkilukioon haetaan seuraavan kerran uusia opiskelijoita kevään 2021 yhteishaussa. Paras keino saada selvyys oppilaitoksesta on tulla piipahtamaan ja sitä kautta tutustua oppilaitoksen opetustarjontaan. Sovi vierailuaika opinto-ohjaajamme kanssa; sari.harkonen@savonlinna.fi , p.044-4174554.

Musiikkilukion opetustarjontaan ja toimintaan ylipäänsä voit tutustua oheisesta videosta. Videolla annetaan myös infoa mm. pääsykokeesta, oppilaitoksen käytettävissä olevista asumispalveluista, opiskeluhuollon palveluista.

Oheisella videolla pääset 5.2.2021 pidetyn kevarikonsertin tunnelmaan.

Taidelukion promenadikonsertti 2.2.2021

Oheisella videolla musiikkilukiolaiset kertovat koulustaan Erasmus+ projektin yhteydessä.

Pääsykoe

Kevään 2021 pääsykoe järjestetään yhteishaun jälkeen saatuamme hakijoista tiedot opintopolkujärjestelmän kautta. Pääsykoe pidetään Taidelukion juhlasalissa (Sotilaspojankatu 3, 3. kerros) ma 10.5.2021. Varapäivinä ti 11.5.2021 ja ma 17.5.2021.

Kutsumme kaikki hakijat pääsykokeeseen sähköpostitse sekä kirjepostilla. Kutsut tulevat viimeistään 22.4.2021 sähköposteihin. Kutsussa on ohjeita pääsykokeeseen valmistumiseen. Kaikki hakijat saavat samaan aikaan tämän tiedon.

Pääset tutustumaan kevään 2020 pääsykokeisiin oheisista linkeistä. Nuo kokeet järjestettiin sähköisesti koronavirustilanteesta johtuen.

Opiskelupaikan vastaanotto

Saat tiedon valinnasta Taidelukion verkkosivuilta kesäkuun puolivälin tienoilla ja sinullehan tulee myös opintopolusta tieto yhteisvalinnan tuloksesta.

Lähetämme kaikille oppilaitoksemme uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen, jossa informoidaan opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvistä asioista.

Yleistä Savonlinnan Taidelukiosta

Savonlinnan Taidelukio on yksi maan viidestä suomenkielisestä kuvataiteessa erityistehtävän saanut lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Koulutuksen arviointineuvoston auditoinneissa se rankattiin maan parhaaksi kuvataidelukioksi.  Savonlinnan Taidelukio on yksi maan 12 suomenkielisestä musiikista erityistehtävän saanut lukio. Samaisissa auditoinneissa se rankattiin korkeimpaan kategoriaan, jonka mukaan sillä on erinomaiset edellytykset selviytyä erityistehtävän toteuttamisesta. Ohessa nämä auditointiaineistot.

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn, ROCK. Näyttely avoinna 20.1.-20.3.2020 Galleria Eteisessä, eli koulumme sisääntulokerroksessa.

Joulukuussa 2020 valmistunut musiikkilukion tuottama musiikkivideo. Lumi.

Kevyen musiikin konsertista tunnelmia vuodelta 2016 ja 2018