Ylioppilastutkinnossa mitattavat oppiaineet

Lukiokoulutuksen tarkoitus

Lukiolain (714/2018) 2 §:n mukaan lukiokoulutuksen tarkoitus on antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Opetushallituksen LOPS2021-asiakirjassa on säädelty hyvin tarkoin ns. yleislukioaineiden oppiaineet ja niiden opintojaksot. Nämä ovat samoja kaikissa valtakunnan lukioissa. Nämä oppiaineet sisältävät eri määrän opintojaksoja, jotka ovat joko pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia tai paikallisia valinnaisia. Ylioppilaskokeiden tehtävänasetteluissa hyödynnetään pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen oppisisältöjä.

Savonlinnan Taidelukiossa opiskelija voi jättää opiskelematta yleislukioaineiden pakollisista opintojaksoista enintään 16 opintopisteen verran. Tämä mahdollistaa paremmin opinnoissa keskittymistä esim. yo-tutkinnon aineisiin, Jokaisessa oppiaineessa tulee opiskella vähintään puolet sen sisältämistä pakollisista opinnoista. Ylioppilastutkintoon kuuluvasta aineesta tulee opiskella kaikki pakolliset opintojaksot.

LOPS2021-asiakirjan määrittelemien opintojaksojen esittelyt löytyvät Taidelukion nettisivuilta; http://www.taidelukio.fi/opiskelu-taidelukiossa/yleislukioaineiden-opiskelu/

Taidelukion opetussuunnitelma löytyy oheisesta linkistä, Savonlinnan Taidelukion opetussuunnitelma

Mittarit

 
Indikaattorit

Opetuksen ja oppimisen laatua voidaan mitata opiskelijoiden suoriutumisella ylioppilaskokeissa. Keskimäärin oppiaineessa valtakunnan keskiarvosuoritus on 4,00 pistettä eli se vastaa arvosanaa C. Ohessa tutkintokerroittain (viimeiset kahdeksan tutkintokertaa) Taidelukion opiskelijoiden suoriutuminen näissä kokeissa. Taidelukiolaisten suoritukset ovat aivan valtakunnan keskiarvossa, mitä voidaan pitää erityistehtävälukiossa hyvänä saavutuksena. (Ylioppilastutkintolautakunta: 1787_kehitys 16.5.2023 ja 9.11.2023)

Taidelukiossa suoritettujen yo-kokeiden pistekeskiarvot oppiaineittain kevään 2022 tutkinnosta syksyn 2023 tutkintoon. Mukana aineet, joissa kokelaita keskimäärin yli viisi.

 

Palautteet

Päättökyselyn kysymykset

  • 12: Olen tyytyväinen saamani opetukseen.
  • 14: Opettajat ovat ammattitaitoisia
  • 68: Olen ollut tyytyväinen koulumme yleislukioaineiden opetukseen

 

Olokysely kysymykset

  • 11: Olen tyytyväinen saamani opetukseen.
  • 13: Opettajat ovat ammattitaitoisia
  • 56: Olen ollut tyytyväinen koulumme yleislukioaineiden opetukseen

 

Tulokyselyn kysymykset

  • 11: Olen tyytyväinen saamani opetukseen.
  • 13: Opettajat ovat ammattitaitoisia
  • 56: Olen ollut tyytyväinen koulumme yleislukioaineiden opetukseen

Arviointitiedon käsittely: Lukuvuosittain opettajainkokouksessa

 

Tulokset lv. 2023–2024

 
Indikaattorit

Taidelukiolaisten yo-koesuoritukset ja maan kaikkien lukioiden vastaavat, koepistekeskiarvo.

 

2022S

2023K

2023S

2024K

Taidelukio

4,04

4,16

3,95

3,99

Kaikki lukiot

4,09

4,07

4,07

4,17

 

Taidelukiossa suoritettujen yo-kokeiden pistekeskiarvot oppiaineittain. 

 

2022S

2023K

2023S

2024K

Ruotsi, keskipitkä oppimäärä

3,88

3,45

3,21

3,5

Englanti, pitkä oppimäärä

4,57

4,61

4,1

4,44

Äidinkieli, suomi

4,13

4,11

4,71

4,12

Matematiikka, pitkä

4,08

3,89

4,3

4,06

Matematiikka, lyhyt

3,76

3,88

3,81

2,67

Biologia

3,71

4,33

3,75

3,75

Filosofia

4,09

4,57

2,67

2,4

Fysiikka

3

4,25

5,33

4,5

Maantiede

4,25

2,83

3,88

3,14

Historia

4,2

3,38

4,14

3,5

Kemia

4

4

5,6

4,83

Psykologia

4,45

4,15

3,63

3,68

Terveystieto

2,57

3,71

3,31

5

Ev- lut uskonto

4

3,67

3,5

4,14

Yhteiskuntaoppi

1,5

5,43

4,75

4,25

 

Palautteet

 

Tulokysely

Olokysely

Päättökysely

Olen tyytyväinen saamaani opetukseen

3,84

3,97

4

Opettajat ovat ammattitaitoisia

4,13

3,94

3,92

Olen tyytyväinen koulumme yleislukioaineiden opetukseen

4,02

4,24

3,96