Musiikkilukio

Taidelukion musiikkilukio – mitä olisi elämä ilman musiikkia? 

kevari

Savonlinnan Taidelukio on yksi Suomen 13 musiikkilukiosta. Meillä voit opiskella ja harrastaa musiikkia tavoitteellisesti mukavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Tarjolla on opetusta monipuolisesti klassisessa musiikissa, jazzissa, rockissa ja kansanmusiikissa. Opiskelija saa monipuolisen koulutuksen kehittyäkseen asiantuntevaksi musiikinharrastajaksi tai jatkaakseen opiskeluaan musiikin ammattilaiseksi. Musiikkilukio sopii sekä aiemmin musiikkia opiskelleille että niille, jotka ovat motivoituneita aloittamaan musiikin opiskelun.

Jokainen musiikkilukiolainen opiskelee kahden instrumentin soittoa tai laulua ja yhden instrumentin soittoa.  Opetus järjestetään osittain yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston kanssa. Opiskelijat saavat myös vahvan teoreettisen pohjan käytännön musisoinnilleen säveltapailun, musiikinteorian ja musiikinhistorian kursseilla.

Vapaasti valittavia yhteismusisointiaineita ovat mm. kuoro, poplaulu, rock- ja jazzbändit sekä kansanmusiikkiyhtyeet . Lisäksi voi opiskella musiikkiteknologiaa, sävellystä ja sovitusta sekä improvisointia. Musiikkiteknologian ympärille on luotu syksystä 2019 alkaen musiikkituotanntopolku, jonka sisältöihin pääset oheisesta linkistä.

Musiikkilukioon otetaan vuosittain 4-6 opiskelijaa ooppera/musiikkiteatterikoulutukseen (OMUTE). Omutelaisilla on pääaineena laulu ja lisäksi muita suuntautumista tukevia opintoja ja produktioita.

Taikkarin konsertit ovat keskeinen osa musiikkilinjan toimintaa. Taidelukioviikolla tammikuun viimeisellä viikolla on perinteisesti akustisempi Promenadikonsertti Melartin-salissa sekä Kevari eli kevyen musiikin konsertti Savonlinnasalissa, missä lukuisat bändit pääsevät esiintymään. Vuosittaiset joulukonsertit ovat myös keränneet paljon kuulijoita. Konserteista kuultavissa ja nähtävissä taltiointeja.

Taidelukion kuoro ja kansanmusiikkiyhtye TaKaMus ovat tehneet vuosien varrella runsaasti esiintymismatkoja ulkomaille ystävyyskouluihin, mm. Ruotsiin, Norjaan, Saksaan, Puolaan ja Japaniin.

Koululla on myös pitkät perinteet musikaalien ja musiikkinäytelmien säveltämisessä ja esittämisessä. Taikkarin teatteri toteuttaa vuosittain musiikkinäytelmän, johon musiikkilinjan opiskelijat säveltävät ja sovittavat musiikin, toimivat muusikkoina sekä osallistuvat muihin teatterin tuotannon osa-alueisiin, esim. valojen ja äänen toteuttamiseen.


kevari

Musiikin historia ja kuuntelu

Kaikki musiikkilukiolaiset opiskelevat musiikinhistorian viisi kurssia. Näillä kursseilla tiedollisen oppiaineksen ja runsaan kuuntelumateriaalin avulla perehdytään länsimaisen taidemusiikin ja afroamerikkalaisen musiikin vaiheisiin sekä etnisiin musiikkikulttuureihin. Tavoitteena on, että opiskelija saa musiikillisia elämyksiä ja oppii kuuntelemalla erottamaan musiikkityylejä ja lajeja. Opiskelijan musiikillinen tieto syvenee ja hän tutustuu myös musiikki-ilmiöiden kulttuurisiin, historiallisiin ja yhteiskunnallisiin taustoihin.


kevari

Säveltapailu ja musiikin teoria

Musiikkilukiolaiset opiskelevat vähintään viisi kurssia säveltapailu- ja teoria-aineita. Lisäksi halutessaan opiskelija voi suorittaa niitä vielä kuusi kurssia. Ryhmät muodostetaan opiskelijoiden lähtötason mukaan.

Opiskelijan on opiskeltava vähintään ns. Suomen Musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaiset peruskurssit (mupe/muha 1-3).  Lisäksi opiskelija voi valita Säveltapailu I:n, pop/jazz-teorian & säveltapailun, Teoria I:n sekä harmoniaopin oppimäärän.

Opiskelijalle voidaan hyväksilukea kursseja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton ja Pop/jazz Konservatorion vaatimusten mukaan suoritetuilla vastaavilla  tutkinnoilla.


Pää- ja sivuaine

kevari

Pää- ja sivuaine koostuu kahden instrumentin soiton opiskelusta tai laulun ja yhden instrumentin opiskelusta. Pääainetta opiskellaan vähintään neljä ja sivuainetta vähintään kaksi kurssia, lisäksi voi valita vielä kaksi kurssia pääainetta ja yhden  kurssin sivuainetta. Opetus järjestetään yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston ja muiden musiikkioppilaitosten kanssa. Osa opiskelijoista on kirjoilla näissä musiikkioppilaitoksissa ja saa sieltä pääaineensa tai sivuaineensa tai molempien opetuksen.

Myös Taidelukiosta opetuksensa saavilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ja Pop/Jazz Konservatorion vaatimusten mukaisia soitto- ja laulututkintoja.

Jos katsotaan, että opiskelija ei ole käyttänyt oikeuttaan Taidelukion järjestämään laulun- tai soitonopiskeluun tavoitteellisesti, häneltä voidaan evätä pää- ja sivuaineen syventävien kurssien valinta.

Jos opiskelija vaihtaa pää- tai sivuainettaan, saa hän arvosanan siitä instrumentista, jossa hänellä on eniten suoritettuja kursseja.


Ooppera- ja musiikkiteatterikoulutus (OMUTE)

kevari

Vuosittain voidaan musiikkilinjalle ottaa 4-6 opiskelijaa musiikkiteatteriopintoihin syventyvään koulutukseen. Koulutusohjelman tavoitteena on:

  • antaa valmiuksia opiskelijalle halutessaan hakeutua esiintyväksi taiteilijaksi
  • tutustuttaa opiskelijat musiikkiteatterin muotoihin, mm. oopperaan ja musikaaliin

Näihin opintoihin päässyt opiskelija suorittaa seuraavat musiikkikurssit:

  • Musiikin historia ja kuuntelu kurssit 1-5
  • Säveltapailu ja musiikin teoria vähintään 5 kurssia
  • Pääaine/laulu kurssit 1-6
  • Sivuaine/soitto joko piano tai muu instrumentti kurssit 1-3
  • Yhteismusisointi: Kuoro 4 kurssia

Lisäksi opiskelija suorittaa 6 kurssin laajuisen musiikkiteatterin työpaja-osion. Työpajaopetus järjestetään kaikille tämän opinto-ohjelman opiskelijoille yhteisenä ryhmäopetuksena, jonka sisältö ja osallistujat voivat vaihdella periodeittain.  Taidelukion opettajien lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan kotimaisia ja ulkomaalaisia asiantuntijavierailijoita. Mahdollisuuksien mukaan tehdään opintomatkoja, joilla tutustutaan musiikkiteatteriin kotimaassa ja ulkomailla sekä/ tai joilla esiinnytään itse. Näillä kursseilla ja mahdollisesti lisäksi projektikursseilla valmistetaan yhteistyökumppaneiden kanssa esitettäviä kokonaisuuksia.