Kansainvälisyys

Nämäkin opiskelijat olisivat varmuudella hyötyneet, jos olisimme saaneet suurempaa rahoitusta liikkuvuushankkeidemme toteuttamiseen. Penkkariajelu 2015. Kuva Nea Nykänen.

Oppilaitoksen kansainvälisyystoimintojen mottona on, matkailu on kiva tapa oppia. Matka itsessään on jo osaamista arjessa lisäävä tekijä. Se lisää tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja vahvistaa kulttuurien väliseen viestintää osallistumista. Parhaimmillaan se tuo vahvoja onnistumisen elämyksiä opiskelijalle.

Oppilaitoksessa Erasmus+ toiminnot on suunniteltu niin, että itse matka ei enää yksinään riitä, vaan matkan lähtövalmennus korostuu. Matkalle lähtevä hallitsee matkaohjelman sisällölliset asiat (kuvataide, musiikki, vapaaehtoinen vieras kieli, EU-perustietous) ja hän on myös osallistunut lähtövalmennukseen, jossa kohotetaan valmiuksia onnistuneen matkakokemuksen saamiseksi. 

Liikkuvuuksiin liittyvissä lähtövalmennuksissa eheytämme annettavaa opintojakso-opetusta EU-teemoilla YH03- sekä myöhemmin perustettavassa paikalliseen opintojaksossa. Keskitymme tässä tavoitteessa EU:n ohjauskeinoihin, joilla on vaikutusta metsiemme käyttöön. Keskitymme tutkimustietoon pohjautuvan metsätietoisuuden lisäämiseen. Tätä varten olemme luoneet yhteistyösuhteet Luonnonvarakeskukseen. Tarkasteltaviksi tulevat ainakin ennallistamisasetus ja uusituvan energian direktiivi, jotka ovat ongelmallisia maakuntamme kannalta.

Laajennamme opiskelijan opiskeluympäristöä EU-kummitoiminnan (MEPPI, kansanedustaja ja EU-virkamies) sekä EPAS-toiminnan ja EU-teemapäivien avulla.

Lokakuussa 2022 oppilaitos on jättänyt Erasmus+ akkreditointihakemuksen

Hakemuksen liitteenä Erasmus+ suunnitelma ja Savonlinnan Taidelukion kansainvälisyysstrategia