Laatukäsikirja

Laatutyön tavoitteet

Lukiolain (714/2018) 56 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämänsä koulutuksen laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta kehittämisestä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arviointiin. Koulutuksen järjestäjän tulee julkistaa järjestämiensä arviointien keskeiset tulokset.

Lukiokoulutuksen laatustrategia (OKM:n julkaisuja 2022:43) määrittää lukiokoulutuksen laadunhallinnalle ja sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Sen tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen korkeaa laatua ja tasalaatuisuutta sekä ohjata koulutuksen järjestäjiä jatkuvana laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Tällä verkkosivustolla on esitelty Savonlinnan Taidelukion laatukäsikirja, joka pohjautuu edellä kerrottuun julkaisuun. Käsikirja myös vastaa lukiolain vaatimukseen lukiokoulutuksen laadun jatkuvasta kehittämisestä. Koulutuksen järjestäjä on Savonlinna Taidelukion osalta Savonlinnan kaupunki.

Tällä verkkosivustolla esitellyt osiot ovat sellaisia, joiden avulla tavoittelemme opiskelijan oppimisen ja osaamisen vahvistamisestä sekä lukioyhteisömme hyvinvoinnin lisäämistä.

Laatutyön mittarit

Laatutekijöitä käsiteltäessä viitataan erilaisiin mittareihin. Näistä tärkeimmät ovat Taidelukion laajat opiskelijakyselyt. Näiden avulla kokoamme arviointitietoa ja niiden tulosten pohjalta teemme arvioivia johtopäätöksiä.

Kyselyt

 

Arviointiedon käsittelytasot

Mittareiden tuottamat tulokset käsitellään vuosikurssitapaamisissa opiskelijoiden kanssa sekä lukuvuoden loppupuolella opettajatyöpäivässä. Opiskelijoiden huoltajille tulokset toimitetaan wilman välityksellä. Tulokset sisällytetään myös opinto-oppaaseen.

Tuloksien perusteella laadimme lukuvuosisuunnitelmaan oppimisen laadukkuuteen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja osallisuuteen, oppilaitoksen toimintakulttuuriin sekä lukiokoulutuksen saavutettavuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Nämä kohteet voivat liittyä seuraaviin tasoihin;

  • Koulutuksen järjestäjätaso
  • Oppilaitoksen hallintotaso
  • Oppilaitoksen henkilökuntataso
  • Oppilaitoksen opiskelijat
  • Oppilaitoksen sidosryhmät