Opiskelijakunta – osallistaminen ja edunvalvonta

Osallisuuden kokemukset ja sosiaaliset verkostot

Opiskelijakunnan hallitus tai muut aktiiviopiskelijat voivat järjestää erilaisia tapahtumia oppilaitoksen tiloissa tai muualla. Hallitus tekee vuosittain omaa toimintaansa säätelevän toimintasuunnitelman, jossa nämä tapahtumatkin käyvät ilmi. Perinteisesti oppilaitoksen vuodenkiertoon liittyvät ainakin seuraavat tapahtumat;

  • elokuussa tutoropiskelijoiden aktiivijakso uusien opiskelijoiden hyväksi
  • lokakuussa kakkosten järjestämä T-ilta uusille taikkarilaisille, tapahtuma huipentuu taikkarivalaan
  • marraskuussa Halloween-bileet
  • helmikuussa penkkarit, Wanhojen päivä ja wanhojen jatkot
  • toukokuussa kiitos T-ilta ja Open Stage tyylinen Taikkari Gaala
  • lisäksi vuoden aikana toteutetaan muutama Open Stage-tapahtuma, jotka ovat sisällöltään monitaiteellisia

Tapahtumat järjestetään niin, että tapahtuman sisällön suunnittelevat ja aikanaan toteuttavat opiskelijat itse. Jokaisessa tapahtumassa on vastuuopiskelija, joka käy asiasta keskustelua Taidelukion henkilökunnan jäsenen kanssa. Oppilaitos vastaa tiedottamisesta, tilajärjestelyistä ja hankintojen vastuuttamisesta sekä tapahtuman aikaisesta tuesta ja valvonnasta. Taidelukion toimintakulttuuriin kuuluu onnistumisen mahdollisuuksien tarjoaminen eri ikäluokille. Tämän vuoksi tapahtumasta annetaan aina palaute järjestelijöille.

Opiskelijakunnan hallitus varmistaa mentoritoiminnan avulla jatkuvuuden näiden tapahtumasuunnittelujen osalta.

Taidelukiolla järjestään opiskelijakunnan hallituksen aktiivisuuden mukaisesti erilaisia teemapäiviä, mm. pukeutumisteemapäivät, pehmolelupäivä, positiivisen viestinnän teemapäivät ja -viikot, kehu kaveria -teemapäivät. Lisäksi opettajakuntaa haastetaan esim. postaa pari positiivista wilmaviestiä -päiviin.

Tarvittaessa näistä tiedotetaan vastaavalla tavalla kuin tapahtumiakin.

Opiskelijoiden edunvalvonta sekä toiminta Suomen Lukiolaisten Liitto ry:ssä

Oppilaitos kannustaa opiskelija-aktiiveja osallistumaan SLL ry:n toimintaan. Tavoitteemme on, että taidelukiolaisia osallistuu SLL ry:n liittokokoukseen sekä Kakkois-Suomen piirin toimintaan. Lisäksi oppilaitos mahdollistaa runsaan osallistumisen lukukausittain järjestettäviin Water-tapahtumiin.

Opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta rehtori tai opinto-ohjaajien haastattelutuokioihin, mutta opiskelijat arvottavat tehokkaammaksi suoraa asiointia em. tahojen kanssa. Opiskelijakunnan hallituksella on aloitevalta kaikkiin rehtorin toimivallassa oleviin asioihin.

Laajasti opiskelijoihin vaikuttavissa asioissa rehtori selvittää opiskelijakunnan hallituksen kannan jo asian valmisteluvaiheessa. Tällaisia ovat esim. tulevan lukuvuoden työajat, opintojaksotarjonnan ajantasaisuus, opiskeluhuollon resursointiin liittyvät asiat, Erasmus+ toimintaan liittyvät linjaukset kohdemaiden ja -koulujen valintojen sekä liikkuvuusryhmien valintakriteerien suhteen.

Laadun mittaaminen

Arviointitietoa tuotetaan lukuvuosittain seuraavasti;

  • päättökysely: Kysymykset 22, 27–28, 40
  • lukion rehtorille tulleiden aloitteiden määrä.
  • SLL:n tapahtumiin osallistuneiden lukumäärä.

Arviointitiedon käsittely: Lukuvuosittain ns. arviointivesossa.