Kehittyvä toimintakulttuuri

Lukioyhteisön sisäinen yhteistyö

Taidelukiolla toimintakulttuuri ymmärretään käytännön tulkinnaksi oppilaitoksen kasvatus- ja opetustehtävästä.

Taidelukion arvopohja ja toimintaa ohjaavat periaatteet antavat puitteet oppilaitoksen kasvatus- ja opetustehtävälle. 

Taidelukion henkilökunta on päättänyt itseään sitovista työyhteisösäännöistä, joiden toteutumista seurataan ns. lukuvuoden arviointivesossa. Tämä asiakirja antaa Taidelukion sisäiselle yhteistyölle selkeät rakenteet. 

Taidelukion aikuisten välinen toiminta halutaan pitää hyvin avoimena. Koulussa ei toimi erillistä kehittämisryhmää, kaikilla henkilökunnan jäsenillä tulee olla pääsy samaan aikaan valmistelussa tai päätöksenteossa oleviin asioihin.

Taidelukion erityistehtäviin liittyvä henkilöstörakenne on luotu tiimien varaan. Kuvataide- ja musiikkitiimi toimivat konsensusperiaatteella niin, että jokaisella tiimin jäsenellä on vastuuta lopputuloksesta. Oppilaitoksen rehtori ja tiimi kokoontuvat opetusjaksoittain. Tiimien toiminta yhteensovitetaan koko henkilöstön palavereissa.

Rehtori toimivalta on tarkoin säädelty erillislainsäännössä sekä Savonlinnan kaupungin hallintosäännössä. Hallintosääntö on hyvin kattava, esim. virkavaalin osalta pelkästään rehtorilla on toimivalta. Rehtori tiedottaa mahdollisista muutoksista henkilökuntaa.

Taidelukion opiskelijoiden kanssa on päätetty Taidelukion yhteisistä pelisäännöistä. Opiskelijakunnan hallituksella on aloiteoikeus näihin liittyen.

Tietojohtaminen

Taidelukion laatutyössä korostuu tietojohtaminen. Se nojautuu kansallisiin ja oppilaitoksen omiin tietovarantoihin. Kansallisista tärkeimmät ovat  lukiolaisbarometrit, kouluterveyskyselyt sekä ylioppilastutkintolautakunnan, KARVI:n ja OKM:n tuottamat aineistot.

Oppilaitoksella omista tietojärjestelmistä merkittävimmät ovat laajat opiskelijakyselyt;  tulo-, olo- ja päättökyselyt. Henkilöstön osalta työhyvinvointikyselyn tulokset sekä kehityskeskustelujen anti.

Näiden tietovarantojen tuottamaa tietoa hyödynnetään laatutyössä. Laatukäsikirjassa laatutekijä on yhdistetty näihin tietovarantoihin ja samalla on tuotu esille arviointitiedon käsittely -ja hyödyntämisvaiheet.