Opintojen ohjaus

Savonlinnan Taidelukiossa ymmärrämme, että lukiolaisen hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea oppimisen varaan. Yhteensovitamme ohjauksen avulla lukion yleissivistävän ja lukion erityistehtävien tavoitteet. Seuraamme tavoitteiden toteutumista ja tasapainon säilymistä laajojen opiskelijakyselyiden avulla.

Opiskelijan tulee saada opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjausta toteuttaa lukiokoulutuksen koko henkilökunta.

Ohjaussuunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa (LOPS2021). Ohjaussuunnitelmassa on kuvattu ohjeuksen tavoitteet, kokonaisuus, menettelyt ja vastuut. Ohjauksen avulla opiskelija pääsee arvioimaan lukio-opintoja ja jatko-opiskelua koskevia valintojaan. 

Ohjaussuunnitelma toimii ohjaustyön järjestämisen kuvauksena sekä arvioinnin ja kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmaan pääset oheisesta linkistä; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/48/article-6266

Kuva. OPH:n Ohjauksen päivät: LOPS21 – Ohjaus lukiossa ja opinto-ohjaus oppiaineena / Stahberg & Nurmi