Musiikkilukion opetustarjonta ja todennettu laatu

Musiikkilukion koulutuslupaus

Savonlinnan Taidelukion musiikkilukiossa voit harrastaa musiikkia tavoitteellisesti mukavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Musiikin opetusta on tarjolla monipuolisesti eri genreissä: klassisesta musiikista rockiin ja poppiin – kansanmusiikista jazziin sekä paljon muuta. Opiskelija saa monipuolisen koulutuksen kehittyäkseen asiantuntevaksi musiikinharrastajaksi tai jatkaakseen opiskeluaan musiikin ammattilaiseksi. Musiikkilukio sopii sekä aiemmin musiikkia opiskelleille että niille, jotka ovat motivoituneita aloittamaan musiikin opiskelun.

Auditoinnit – todennettua laatua

Musiikkilukiomme opetustarjontaa on auditoitu vuosina 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta järjestämislupahakemustan arvioinnin yhteydessä. KARVIn mukaan Savonlinnan Taidelukio on alueellaan vahva musiikin erityistehtävän toteuttaja. Hakemuksessa kehittämishalukkuutta ja -intoa. Henkilöstön syvä ammatillinen osaaminen yhdistettynä laajaan yhteistyöverkostoon antaa koululle erinomaiset valmiudet edistää musiikin erityistä osaamista. Alueen heikko kehitys uhkatekijänä. Tähän korkeimpaan kategoriaan pääsi Taidelukion lisäksi 10 muuta musiikkilukiota. Järjestämislupa annettiin 13 musiikkilukiolle (KARVI Julkaisuja 26:2017, s. 16–17).

OKM arvioi samaa asiaa ja määritteli musiikkilukion opiskelijamääräksi 120. (OKM Julkaisuja 2017:42: Lukion erityinen koulutustehtävä, s. 21–22. OKM 2017).

Opetussuunnitelman vahva paikallisuus sekä opetuksen laaja-alaisuus

Laaja-alaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että musiikkilukiolaiselle on keskimärin yhdeksän opetustuntia musiikkiaineita viikon aikana.

Musiikkilukiolaisen työjärjestys 30.10.2022. Kuva: Reima Härkönen

Musiikkilukion opetussuunnitelma on itse laadittu eli sitä varten ei ole olemassa opetussuunnitelman perusteita. Siinä on paikallisia oppiaineita 13 sekä ja niissä 56 erillistä paikallista opintojaksoa. Opintopisteitä niistä kertyy yhteensä 113. Kuvataidelukion opinnot edellyttävät opiskelijalta 30 opintopisteen opintoja.

Paikallinen oppiaine Paikalliset opintojaksot, edellytettävät opinnot (op) Paikalliset opintojaksot, vapaavalintaiset opinnot (op)
Musiikin historia ja kuuntelu 10  
Säveltapailu ja musiikin teoria 10 12
Pääsoitin 8 4
Sivusoitin   6
Kuoro 2 12
Vapaavalintaiset musiikkiaineet    
Poplaulu   6
Vuosikurssibändi   6
Jazzbändi   2
Kansanmusiikki   10
Sävellys ja sovitus   4
Musiikkiteknologia   6
Improvisointi   1
Ooppera- ja musiikkiteatteri (OMUTE)   12
Orkesteri   2

Solistinen opetus

Taidelukio tarjoaa jokaiselle opiskelijalle solistisen instrumenttiopetuksen yhdessä soittimessa tai laulussa, lisäksi sinulla voi olla toinen tai useampi sivusoitin. Instrumenttiopetus järjestetään osittain yhteistyössä Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston kanssa, ja käytettävissä on laaja valikoima soittimia, joista voit valita omasi. Soitto- ja laulutunnit ovat osa koulupäivää, ja opiskelijoille löytyy hyvin harjoittelutiloja koululta ja samassa rakennuksessa olevasta musiikkiopistosta.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ja Pop/Jazz Konservatorion vaatimusten mukaisia soitto- ja laulututkintoja.

Säveltapailu ja musiikin teoria sekä musiikin historia ja kuuntelu

Vahvan pohjan käytännön musisoinnille saat säveltapailun ja teorian (STT) sekä musiikin historian ja kuuntelun (MHK) opinnoista.  Säveltapailu- ja teoriaryhmät muodostetaan opiskelijan lähtötasosta käsin: voit aloittaa alkeista tai jatkaa siitä, mihin olet aikaisemmissa teoriaopinnoissasi päässyt. Opiskelijan on opiskeltava vähintään ns. Suomen Musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaiset peruskurssit (mupe/muha 1-3).  Lisäksi opiskelija voi valita Säveltapailu I:n, pop/jazz-teorian & säveltapailun, Teoria I:n sekä harmoniaopin oppimäärän.

Musiikin historia ja kuuntelu -tunneilla tutustutaan musiikin historiaan ja kehitykseen sekä eri musiikkityyleihin. Runsaiden kuuntelunäytteiden avulla perehdytään länsimaisen musiikin, rockin ja jazzin vaiheisiin sekä etnisiin musiikkikulttuureihin.

Yhteismusisointiaineet

Vuosikurssibändit ja jazzbändi: Opettajien ohjaamissa rock- ja jazzbändeissä harjoitellaan yhteissoittoa, lisäksi opiskelijoita kannustetaan perustamaan omia bändejä, jotka voivat harjoitella koulun tiloissa. Näille lukuisille Taikkarin bändeille vuoden kohokohta on Kevari eli kevyen musiikin konsertti Savonlinnasalissa, jossa kaikki koulun bändit pääsevät lauteille ammattimaisesti toteutetuissa puitteissa.

Kuoro: Taikkarin suureen kuoroon ovat tervetulleita kaikki, tämän lisäksi voit laulaa pienemmissä kuoroissa, kuten kamarikuorossa ja abikuorossa. Kuoroissa lauletaan monipuolisesti erilaista musiikkia, perinteisestä kuoro-ohjelmistosta pophitteihin. Taikkarin kuoro on tehnyt vuosien varrella useita esiintymismatkoja ulkomaille, kuten Ruotsiin, Norjaan, Saksaan, Puolaan ja Japaniin.

Poplaulu: Voit opiskella poplaulua koko lukioajan. Poplaulutunneilla perehdytään afroamerikkalaisen musiikin eri laulutyyleihin sekä lauluyhtyeenä että soolona laulaen.

Kansanmusiikki: Taikkarissa voit soittaa koko lukioajan eri kansanmusiikkibändeissä, kuten TaKaMuksessa ja irkkubändissä. TaKaMus on Taikkarin maineikas kansanmusabändi, joka on keikkaillut aktiivisesti erilaisilla festareille Suomessa sekä myös ulkomailla. Monet entiset takamuslaiset ovat nykyisin kansanmusiikin ammattilaisia.

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologia: Musiikkiteknologian kursseilla voit opiskella musiikkiteknologian perusteiden lisäksi mm. livemiksaamista, äänittämistä ja studiotyöskentelyä. Musiikkiteknologian opinnot ja opiskelijoiden käytössä oleva koulun studio antavat mahdollisuuden myös omien projektien tekemiseen.

Sävellys ja sovitus

Sävellys ja sovitus: Sävellyksen ja sovituksen opinnoissa perehdytään säveltämisen perusteisiin ja erilaisille kokoonpanoille sovittamiseen. Jatkokurssilla opiskelijat pääsevät säveltämään ja sovittamaan musiikin Taikkarin teatterin musiikkinäytelmään. Musiikin opiskelijat voivat osallistua teatteriprojekteihin näyttelijäntyön ohella myös soittamalla orkesterissa ja osallistumalla ääni- ja valotyöskentelyyn.

Ooppera- ja musiikkiteatterikoulutus

OMUTE: Ooppera- ja musiikkiteatteriopinnoissa syvennytään musiikkiteatterin muotoihin, mm. oopperan ja musikaalien maailmaan. Vuosittain toteutetaan erilaisia ooppera- ja musiikkiteatteriproduktioita. Tavoitteena on antaa valmiuksia opiskelijalle halutessaan hakeutua esiintyväksi taiteilijaksi.

Tarkemmat oppiaine ja opintojaksokuvaukset löytyvät koulumme nettisivuilta, http://www.taidelukio.fi/musiikkilukion-paikalliset-oppiaineet-ja-opintojaksot/

Laadun mittaaminen

Arviointitietoa tuotetaan lukuvuosittain seuraavasti;

Päättökysely: Kysymykset 60, 61, 62, 63, 64, 65 ja 66.

Olokysely: Kysymykset 54 ja 58.

Tulokysely: Kysymys 49.

Arviointitiedon käsittely: Lukuvuosittain ns. arviointivesossa.