Hankehallinto

 

 

Hankehallinnointi – opetus- ja kultturiministeriön ohjeistus ja niiden perusteella tehdyt toimet

Kehittämistehtävän työstäminen aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämällä suunnittelutilaisuudella 10.4.2018. Kutsu tässä linkissä.

Tilaisuudessa saatiin vahvaa informaatio-ohjausta tulevaan ja kevään 2018 ja syksyn aikana laadittiin kehittämissuunnitelman runko. Tässä työssä käyetettiin apuna Taidelukiosta valmistuneita, nykyisiä kuvataiteen ammattilaisia. Kehittämissuunnitelma esiteltiin toisessa suunnittelutilaisuudessa ja se löytyy oheisesta linkistä kehittämistehtävä – diaesitys

Jaoimme ajatuksiamme myös flyerin avulla, koska tässä vaiheessa tiesimme joutuvamme tukeutumaan laajan yhteistyöverkostoon. Flyer löytyy tästä linkistä.

OKM julkisti 15.11.2018 lukiokoulutuksen yksikköhinnat sekä eritysten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoituksen vuonna 2019. Tämän asiakirjan löydät tästä linkistä.

Kehittämistehtävää varten OKM:n rahoitusraporttiin tuli siis ylimääräistä valtionosuutta 185 000€. Kiky-sopimuksen johdosta tämä määräraha aleni n 2000€:lla, mutta kehittämisen tulopohjaa vuodelle 2019 jäi siis n. 183 000€. Aivan vuoden alusta toiminta ei pystynyt käynnistymään täydellä teholla ja siksi Savonlinnan kaupunki teki talousarviomuutoksen kesäkuussa 2019. Valtakunnalliseen kehittämistehtävään varattiin 130 000€:n määräraha. Käytännössä raha ohjattiin uudelle kustannuspaikalle, 3605 ja sinne kirjataan kaikki kehittämistyöstä aiheutuvat menot.

Tämän perusteella laadittiin kehittämistehtävän kustannusarvio hieman ylijäämäisenä seuraavasti;

Menokohta kpl á-hinta yhteensä
Palkkamenot – kehittäminen 964 40,79 39321,56€
Palkan sivukulut 964 8,48 8174,22
Palkkamenot – ICT 100 13,00 1300,00€
Palkan sivukulut 100 1,70 170,00
       
Laitehankinnat iMac 15 3664 54 960,00
Dataprojektori 1 3300 3300,00
       
Matkustuspalvelut 1   3000,00
Päivärahat 30 42 1260,00
Majoituspalvelut 10 100 1000,00
       
Kuvataideverkosto – majoitus 20 100 2000,00
Kuvataideverkosto – ravitsemus 26 150 3900,00
       
Muut menot     10 000,00
       
Yhteensä     118 386,28

 

Hankkeen toteutus 2019 – erillistehtävät

  Tehdyt tunnit Toteuttajat
2.1.2019 – 14.5.2019 343 Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Ranta Kati ja Härkönen Sari

15.5. – 30.9.2019

401 Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Ranta Kati, Kaija Katriina, Härkönen Sari ja Berg Jani
1.10. – 31.12.2019    
Yhteensä 744    

Hankkeen tunnit on laskutettu 15.5.219 ja 14.10.2019.