Hankehallinto

 

 

Hankehallinnointi – opetus- ja kultturiministeriön ohjeistus ja niiden perusteella tehdyt toimet

Kehittämistehtävän työstäminen aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämällä suunnittelutilaisuudella 10.4.2018. Kutsu tässä linkissä.

Tilaisuudessa saatiin vahvaa informaatio-ohjausta tulevaan ja kevään 2018 ja syksyn aikana laadittiin kehittämissuunnitelman runko. Tässä työssä käyetettiin apuna Taidelukiosta valmistuneita, nykyisiä kuvataiteen ammattilaisia. Kehittämissuunnitelma esiteltiin toisessa suunnittelutilaisuudessa ja se löytyy oheisesta linkistä kehittämistehtävä – diaesitys

Jaoimme ajatuksiamme myös flyerin avulla, koska tässä vaiheessa tiesimme joutuvamme tukeutumaan laajan yhteistyöverkostoon. Flyer löytyy tästä linkistä.

OKM julkisti 15.11.2018 lukiokoulutuksen yksikköhinnat sekä eritysten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien rahoituksen vuonna 2019. Tämän asiakirjan löydät tästä linkistä.

Kehittämistehtävää varten OKM:n rahoitusraporttiin tuli siis ylimääräistä valtionosuutta 185 000€. Kiky-sopimuksen johdosta tämä määräraha aleni n 2000€:lla, mutta kehittämisen tulopohjaa vuodelle 2019 jäi siis n. 183 000€. Aivan vuoden alusta toiminta ei pystynyt käynnistymään täydellä teholla ja siksi Savonlinnan kaupunki teki talousarviomuutoksen kesäkuussa 2019. Valtakunnalliseen kehittämistehtävään varattiin 130 000€:n määräraha. Käytännössä raha ohjattiin uudelle kustannuspaikalle, 3605 ja sinne kirjataan kaikki kehittämistyöstä aiheutuvat menot.

Tämän perusteella laadittiin kehittämistehtävän kustannusarvio hieman ylijäämäisenä seuraavasti;

Menokohta kpl á-hinta yhteensä (€)
Palkkamenot – kehittäminen 1200 40,79 48948
Palkan sivukulut 1200 8,48 10176
Palkkamenot – ICT 100 13 1300
Palkan sivukulut 100 1,7 170
       
Laitehankinnat APPLE 10.2 inch iPad Wi-Fi 32GB – Space Grey + applepencil 20 417 8340
Kaksi tietokonetta, malli avoin 2 2500 5000
       
Matkustuspalvelut 1   3000
Päivärahat 30 42 1260
Majoituspalvelut 20 100 2000
       
Täydennyskolutus – koulutuspalvelut 4 1324 5296
Täydennyskoulutus – majoitus 40 110 4400
Täydennyskoultus – muut menot 1 3000 3000
       
Oppimisympäristöt kehittämishanke      
Osio I 1 6560 6560
Osio II 1 7560 7560
Optio osiosta III 1 8000 8000
       
Muut menot     10 000,00
       
    yht. 125010

Hankkeen toteutus 2020 – erillistehtävät

  Tehdyt tunnit Toteuttajat
1.1.2020 – 30.4.2020 402 Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Ranta Kati, Kaija Katriina, Rönn Joacim ja Härkönen Sari  
1.5. – 31.8.2020 139 Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Ranta Kati, Kaija Katriina
1.9. – 31.12.2020    

Hankkeen toteutus 2019 – erillistehtävät

  Tehdyt tunnit Toteuttajat
2.1.2019 – 14.5.2019 343 Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Ranta Kati ja Härkönen Sari

15.5. – 30.9.2019

401 Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Ranta Kati, Kaija Katriina, Härkönen Sari ja Berg Jani
1.10. – 31.12.2019 106 Härkönen Reima, Sinkkonen Kati, Tikka Seija, Kaija Katriina ja Rimma Gimpel
Yhteensä 850    

Hankkeen tunnit on laskutettu 15.5.219, 14.10.2019 ja 20.12.2019.