Usein kysyttyä

Onko Taidelukio tarkoitettu vain niille, jotka aikovat kuvataiteen tai musiikin ammattilaisiksi?

Ei toki, koska Taidelukio on myös yleissivistävä lukio, jossa opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilastutkinnon. Koulu sopii sekä niille, jotka aikovat kuvataiteen ja musiikin ammatteihin että niille, jotka suuntautuvat muille aloille. Entisiä taikkarilaisia toimii mm. seuraavissa ammateissa: luokanopettaja, lääkäri, arkeologi, toimittaja, kirjailija, muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja, lastentarhanopettaja, näyttelijä, musiikinopettaja, laulaja, kanttori, äänittäjä, kieltenopettaja, matematiikanopettaja, valokuvaaja, arkkitehti, teollinen muotoilija, tekstiilitaiteilija, kuvataiteilija, keraamikko, käsityöläinen, pappi, hieroja, maatalouslomittaja. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle.

Pääseekö musiikkilukioon, vaikka ei olisikaan suorittanut tutkintoja musiikkiopistossa?

Joka vuosi pääsee musiikkilukioon myös opiskelijoita, joilla ei ole ns. musiikkiopistotaustaa.
Musiikkilukion opetussuunnitelma on niin joustava, että opiskelija voi edetä omasta lähtötasostaan käsin.

Voiko kuvataidelukioon päästä, vaikka ei olisi käynyt kuvataidekoulua tai osallistunut kuvataiteen perusopetukseen?

Useimmat opiskelijat tulevat valituksi hyvillä peruskoulun kuvataiteen opetuksessa saaduilla taidoilla ja tiedoilla.

Pitääkö olla älyttömän lahjakas musiikissa tai kuviksessa?

Tärkeintä on kiinnostus ja halu kehittää taitojaan. Pääsykokeessa testataan perusvalmiudet ja arvioidaan kehityskelpoisuutta.

Millaiset ovat Taidelukion pääsykokeet? Pitääkö olla hirmu taiteellinen tai boheemi, että pääsee sisään?

Kaikki, jotka ovat yhteisvalinnassa hakeneet Taidelukioon ja/tai lähettäneet kouluun ennakkoilmoittautumislomakkeen, kutsutaan valintakokeeseen. Kuvataidelukion tehtävillä ja haastattelulla arvioidaan hakijan taiteellista, visuaalista havainto- ja hahmottamiskykyä sekä hänen edellytyksiään suoriutua kuvataidelukion oppimääristä. Musiikkilukion tehtävillä ja haastattelulla arvioidaan hakijan musikaalista lahjakkuutta ja auditiivista hahmottamis- ja erottelukykyä.

Erityistä taiteellisuutta tai boheemisuutta ei tarvita. Innostus ja kiinnostus kehittää taitojaan ovat tärkeitä.

Kuinka paljon taikkarissa on kuvataide/musiikkiaineita?

Lukion 75 kurssista kaksi kolmasosaa on lukion yleisiä aineita ja noin kolmasosa taideaineita.
Monet suorittavat lisäksi vapaaehtoisesti taideaineiden kursseja. Erikoislukioiden taideaineiden määrissä on aika suuria eroja. Taikkarissa saa sekä tukevan paketin taideopetusta että riittävästi yleissivistävien aineiden opetusta ylioppilaskirjoituksia ajatellen.

Voiko taidelukiolainen opiskella myös musiikkiopistossa?

Monet musiikkilukiolaiset ovat kirjoilla myös musiikkiopistossa. Musiikkiopiston suoritukset voivat olla myös Taidelukion suorituksia.  Vieraile toki Savonlinnan musiikkiopiston kotisivuilla.

Voiko Taidelukiossa opiskella laajaa matematiikkaa? Entä valinnaisia kieliä?

Laajaa matematiikkaa on tarjolla. Valinnaisten kielten opiskelu järjestetään joko omassa koulussa tai yhteistyössä naapurikoulun, Savonlinnan Lyseon lukion kanssa.

Vaikuttaako taideaineiden runsaus tavallisten aineiden opiskeluun? Millaisia tuloksia taidelukiolaiset kirjoittavat ylioppilaskirjoituksissa?

Taideaineiden opiskelu kehittää sellaisia valmiuksia, jotka auttavat muiden lukioaineiden opiskelussa: keskittymiskykyä, kykyä löytää olennainen, taitoa nähdä uusista näkökulmista.
Ahkera ja tekeväinen pitää olla. Taidelukiolaisen on myös osattava suunnitella töitänsä.
Ylioppilaskirjoituksista selvitään hyvin.

Miten oppilaat jaksavat tehdä kuvataide/musiikkiopintojen lisäksi kunnolla myös tavalliset lukio-opinnot? Ovatko päivät pitempiä kuin tavallisissa lukioissa?

Koulu tarjoaa mahdollisuuden käydä lukiota kulttuuriympäristössä. Se antaa voimavaroja, samoin kuin yhdessä tekeminen. Koululla on mahdollisuus työskennellä vaikka iltamyöhään, ja osa oppilaista tekeekin niin. Monella taideaineiden opiskelu ja harrastukset liittyvät kiinteästi yhteen.
Työpäivien pituus riippuu oppilaan valinnoista.

Millainen on koulun ilmapiiri? Ovatko vanhemmat oppilaat pelottavia?

Koulussa on rento tunnelma. Uudet oppilaat toivotetaan tervetulleeksi, ja kannattaa muistaa, että ykköset eivät ennestään tunne toisiaan. Taikkarissa on yleistä, että kavereita on yli luokkarajojen.

Ovatko kaikki oppilaat jotain hippejä tai muita erikoisia tyyppejä? Onko taikkarissa taviksia?

Jokainen saa tulla kouluun omana itsenään. Kukaan ei katso pahasti, jos tuntee olevansa hippi, juppi, punkkari tai ihan vaan tavis. Tyyliä ei tosiaankaan tänne tullessaan tarvitse muuttaa, ellei sitten itse tahdo. Taikkari on yhteisö sekä persoonallisille yksilöille että tavallisille ihmisille. Koulussa on suvaitseva ja tilaa antava ilmapiiri.

Millaiset harrastusmahdollisuudet Savonlinnassa on?

Taikkari itsessään tarjoaa loistavat mahdollisuudet harrastaa musiikkia ja kuvataiteita. Musiikkia voi opiskella musiikkiopistossa. Liikuntaa voi harrastaa lenkkipoluilla, kuntosaleilla, tanssikouluissa, urheiluseuroissa tai Linnalan kansalaisopistossa, joka tarjoaa muutenkin monenlaista ohjelmaa, myös taideaineissa. Teatteria, elokuvaa ja erilaisia konsertteja on tietenkin myös tarjolla.

Minkälainen on Savonlinnan opiskelija-asuntotilanne?

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:llä on eri puolilla kaupunkia opiskelija-asuntoja. Lisäksi vapailla markkinoilla on tarjolla jonkin verran erilaisia opiskelijoille sopivia asuntoja. Koulunsa aloittaville varataan paikat opiskelija-asuntolasta.