Musiikkilukion opetus

Musiikkilukion tehtävä

Savonlinnan Taidelukion musiikkilukiossa voit harrastaa musiikkia tavoitteellisesti mukavassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Musiikin opetusta on tarjolla monipuolisesti eri genreissä: klassisesta musiikista rockiin ja poppiin – kansanmusiikista jazziin sekä paljon muuta. Opiskelija saa monipuolisen koulutuksen kehittyäkseen asiantuntevaksi musiikinharrastajaksi tai jatkaakseen opiskeluaan musiikin ammattilaiseksi. Musiikkilukio sopii sekä aiemmin musiikkia opiskelleille että niille, jotka ovat motivoituneita aloittamaan musiikin opiskelun.

Opetuksen laaja-alaisuus

Musiikkilukion opetussuunnitelma on itse laadittu eli sitä varten ei ole olemassa opetussuunnitelman perusteita. Siinä on paikallisia oppiaineita 13 sekä ja niissä 56 erillistä paikallista opintojaksoa. Opintopisteitä niistä kertyy yhteensä 113. Kuvataidelukion opinnot edellyttävät opiskelijalta 30 opintopisteen opintoja.

Paikallinen oppiaine

Paikalliset opintojaksot, edellytettävät opinnot

Paikalliset opintojaksot, vapaavalintaiset opinnot (op)

Musiikin historia ja kuuntelu

10

 

Säveltapailu ja musiikin teoria

10

12

Pääsoitin

8

4

Sivusoitin

 

6

Kuoro

2

12

Vapaavalintaiset musiikkiaineet

 

 

Poplaulu

 

6

Vuosikurssibändi

 

6

Jazzbändi

 

2

Kansanmusiikki

 

10

Sävellys ja sovitus

 

4

Musiikkiteknologia

 

6

Improvisointi

 

1

Ooppera- ja musiikkiteatteri (OMUTE)

 

12

Orkesteri

 

2

Tarkemmat oppiaine ja opintojaksokuvaukset löytyvät koulumme nettisivuilta, /musiikkilukion-paikalliset-oppiaineet-ja-opintojaksot/

Taidelukion opetussuunnitelma löytyy oheisesta linkistä, Savonlinnan Taidelukion opetussuunnitelma

Auditoinnit – todennettua laatua

Musiikkilukiomme opetustarjontaa on auditoitu vuosina 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta järjestämislupahakemustan arvioinnin yhteydessä. KARVIn mukaan Savonlinnan Taidelukio on alueellaan vahva musiikin erityistehtävän toteuttaja. Hakemuksessa kehittämishalukkuutta ja -intoa. Henkilöstön syvä ammatillinen osaaminen yhdistettynä laajaan yhteistyöverkostoon antaa koululle erinomaiset valmiudet edistää musiikin erityistä osaamista. Alueen heikko kehitys uhkatekijänä. Tähän korkeimpaan kategoriaan pääsi Taidelukion lisäksi 10 muuta musiikkilukiota. Järjestämislupa annettiin 13 musiikkilukiolle (KARVI Julkaisuja 26:2017, s. 16–17).

OKM arvioi samaa asiaa ja määritteli musiikkilukion opiskelijamääräksi 120. (OKM Julkaisuja 2017:42: Lukion erityinen koulutustehtävä, s. 21–22. OKM 2017).

Mittarit

Palautteet

Päättökysely kysymykset:

  • 60: Musiikkilukion opintojaksotarjonta on monipuolinen
  • 61: Musiikkilukion opintojaksojen tarjonta pakollisuus ja valinnaisuus on tasapainossa
  • 62: Musiikin opintojaksot jakaantuvat sopivasti eri vuosikursseille
  • 63: Musiikkilukio tarjoaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kehittää soitto- ja laulutaitoja.
  • 64: Musiikkilukio tarjoaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kehittää yhteismusisointitaitoja.
  • 65: Olen ollut tyytyväinen musiikkilinjan toimintaan.

Olokyselyn kysymys:

  • 54: Olen tyytyväinen musiikkilukion toimintaan

Tulokyselyn kysymys:

  • 49: Olen tyytyväinen musiikkilukion toimintaan

Tulokset lv. 2023–2024

Palautteet
 

Päättökysely

Olokysely

Tulokysely

Musiikkilukion opintojaksotarjonta on monipuolinen

4,43

  
Musiikkilukion opintojaksojen tarjonta pakollisuus ja valinnaisuus on tasapainossa

4,29

  
Musiikin opintojaksot jakaantuvat sopivasti eri vuosikursseille

4,57

  

Musiikkilukio tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää soitto- ja laulutaitoja

4,71

  

Musiikkilukio tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää yhteismusisointitaitoja

4,71

  
Olen ollut tyytyväinen musiikkilinjan toimintaan.

4,61

4,4

4,41