Oppimaan oppimisen taidot

Oppimaan oppimisen taidot

Laadukkaan oppimisen kivijalkana toimii opiskelijan omaksumat oppimistaidot. Opiskelijalla tulisi olla kyky prosessoida opiskeltavaa ainetta syvällisesti ja hyödyntää kulloiseenkin tehtävään tarkoituksenmukaista opiskelustrategiaa.

Kouluterveyskyselyjen mukaan tämä osio on havaittu puutteelliseksi.

Mittarit

Indikaattorit

Kouluterveyskyselyn tulokset 2023

Pitää koulunkäynnistä, %.

Vaikeuksia oppimistaidoissa, %.

Palautteet

Päättökyselyn kysymykset:

 • 11. Olen työskennellyt aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • 17. Saamani 0palaute on tukenut oppimistani.
 • 22. Opiskelu on kehittänyt yhteistyövalmiuksiani
 • 23. Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet lukion aikana
 • 44. Olen saanut tarvittaessa tukiopetusta
 • 45. Olen tyytyväinen saamaani tukiopetukseen

Olokyselyn kysymykset:

 • 10. Työskentelen aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • 16. Saamani palaute on tukenut oppimistani.
 • 21. Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet lukion aikana
 • 41. Saan tarvittaessa tukiopetusta
 • 42. Olen tyytyväinen saamaani tukiopetukseen

Tulokyselyn kysymykset:

 • 12. Työskentelen aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • 18. Saamani palaute on tukenut oppimistani.
 • 40. Saan tarvittaessa tukiopetusta
 • 41. Olen tyytyväinen saamaani tukiopetukseen

Tulokset lv. 2023–2024

Indikaattorit
 TaidelukioKoko maa
Pitää koulunkäynnistä, %61,762,2
Vaikeuksia oppimistaidoissa, %76,947,5
Palautteet
 PäättökyselyOlokyselyTulokysely
Olen työskennellyt aktiivisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.43,713,82
Saamani palaute on tukenut oppimistani.3,923,893,65
Opiskelu on kehittänyt yhteistyövalmiuksiani4,04  
Opiskelutaitoni ovat lisääntyneet lukion aikana3,683,74 
Olen saanut tarvittaessa tukiopetusta3,923,083,81
Olen tyytyväinen saamaani tukiopetukseen3,93,883,78