Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuolto jakaantuu kolmeen osaan;

  • yhteisöllinen opiskeluhuolto
  • yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut
  • tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 § (378/2022) lukioiden opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon. Lain 17 a (63/2021) määrittelee opiskeluhuollon prsykologipalvelut. Näistä palveluiden järjestämisestä vastaa Etelä-Savon hyvinvointialue.

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittelee 9a §:ssä (1146(2021) psykologi- ja kuraattoripalveluiden henkilöstömitoituksesta. Sen mukaan yhtä kuraattoria kohden saa olla enintään 670 opiskelijaa ja yhtä psykologia kohden enintään 780 opiskelijaa.

 

Mittarit

Indikaattorit

Kouluterveyskyselyn tulokset 2023

Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: koulukuraattori, Lukio.
Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: koululääkäri, Lukio.
Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: koulupsykologi, Lukio.
Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: kouluterveydenhoitaja, Lukio.

Tulokset lv. 2023 – 2024

Indikaattorit

  Taidelukio Koko maa
Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: koulukuraattori, Lukio, % 74,4 68,8
Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: koululääkäri, Lukio, % 68,3 75,9
Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: koulupsykologi, Lukio, % 52,4 58,7
Hyvinvointiinsa tukea tarvinneista apua saaneet: kouluterveydenhoitaja, Lukio, % 93,1 87,9