Opiskelijavalinta

 

 

Opiskelijavalinta tapahtuu opintopolku-portaalin välityksellä. Portaalia ylläpitää Opetushallitus. Savonlinnan Taidelukio muiden oppilaitosten tavoin ylläpitää hakukohteidensa tietoja Opintopolku.fi-palvelussa, Opintopolku

Savonlinnan taidelukiolla on kaksi hakukohdetta; Lukion kuvataidelinja (erityinen koulutustehtävä), 150 opintopistettä ja Lukion musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä), 150 opintopistettä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat perusopetuksen päättötodistuksen ns. lukuaineiden arvosanat, missä painoarvo on 59% sekä Taidelukion järjestämä valintakoe, missä painoarvo 41%.

Perusopetuksen ns. lukuaineiden arvosanatiedot saadaan opintopolkujärjestelmän kautta peruskoulun päättötodistuksesta. Näiden aineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Valintakoenäyttö arvioidaan asteikolla 0–7. Sisäänpääsyyn edellytetään vähintään 2,5 pistettä.

Kuvataidelukioon valitaan 57 ja musiikkilukioon 37 opiskelijaa vuosittain.

Oheisesta linkistä lisää tietoa Taidelukioon hakemisesta: /hakeminen-taidelukioon/

 

Mittarit

 

Indikaattorit

 

Hakijamäärät vuodesta 2016

 
Palautteet

Tulokyselyn kysymykset:

  • 2: Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa
  • 3: Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa
  • 4: Opinto-opas sisältää riittävästi tietoa opiskeluun liittyvistä asioista

 

 

Tulokset lv. 2023–2024

Indikaattorit

  Kuvataidelukio Musiikkilukio Yhteensä
2016 45 42 87
2017 55 36 91
2018 52 29 81
2019 65 39 104
2020 59 25 84
2021 59 29 88
2022 90 33 123
2023 62 34 96
2024 56 28 84
  543 295 838
ka 60,3 32,8 93,1

Palautteet

  Tulokysely
Oppilaitoksestani oli helppo saada tietoa 4,05
Oppilaitoksen antama ennakkotieto oli riittävää ja todellisuutta vastaavaa 3,9
Opinto-opas sisältää riittävästi tietoa opiskeluun liittyvistä asioista 4,03