Hyvinvointi ja osallisuus

 

 

 

Opiskelijan hyvinvointi muodostaa perustan oppimiselle ja itsensä tavoitteelliselle kehittämiselle. Taidelukion toiminnassa kaikki suunnittelu. ja kehittämistyö nojaa yksilön ja yhteisön hyvinvointiin.

Savonlinnan taidelukiossa lukiolaisen hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea koulun arjen perusprosesseissa, oppimisessa, opiskelussa ja opetuksessa. Koulussamme on käytössä sellaiset pedagogiset käytännöt, jotka edistävät laadukasta oppimista ja sitä kautta myös lukiolaisen hyvinvointia.

Kuten toisaalla tässä laatukäsikirjassa on jo todettu, opiskelijan työjärjestyksissä suuri osa opintojaksoista tulee ns. pakotettuina valintoina. Tämä takaa sen, että opiskelija voi opiskella mahdollisimman pitkään omassa perusryhmässään. Opiskelijakuntamme on pitänyt tätä asiaa tärkeänä.

Koulussamme toimii aktiivinen opiskelijakunta, jota edustaa vuosittain vaihtuva hallitus. Hallitus voi esittää toiveita, aloitteita, ajatuksia yms. kaikista niistä asioista, joissa oppilaitoksen rehtorilla on toimivaltaa. Jätettyjen aloitteiden määrä julkaistaan lukuvuosisuunnitelman arviointikertomuksessa.

Tässä laatutekijää kuvataan seuraavilla osioilla, osiossa myös linkkisiirtymä artikkeleihin:

Opintojen ohjaus

Oppimisen tuki

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuollon tapauskohtainen asiantuntijaryhmä

Tutortoiminta