OPISKELU

Savonlinnan Taidelukiolla, tutummin taikkarilla on erityistehtävä kuvataiteen ja musiikin opetuksessa. Oppilaitoksemme on maamme vanhin taidekasvatukseen erikoistunut lukio, olemme tehneet pioneerityötä taidekasvatuksessa jo vuodesta 1967.

Taikkarin tehtävä on kaksiosainen. Koulumme on yleissivistävä oppilaitos, jossa suoritetaan lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Lisäksi jokainen opiskelija kehittää monipuolisesti taiteellisia taipumuksiaan joko kuvataide- tai musiikkiluossa. Taideaineiden osuus opinnoista on noin kolmasosa. Vuosien mittaan on todettu, että tämä on optimaalinen suhde, joka antaa valmiudet sekä perehtyä taideaineisiin että suoriutua hyvin yleislukio-opinnoista.