Valtakunnallinen kuvataidelukioverkosto

Kuvataidelukioverkoston perustajat yhteiskuvassa. Katja Uksila (vas.), Tomi Uusitalo, Seija Tikka, Kari Malinen, Jaana Kortelainen, Mikko Hartikainen (OPH), Hanna Pusa, Tuttu Sillanpää, Laila Rebers-Holländer, Tarja Aro-Kuuskoski, Jaana Marttila, Reima Härkönen, Kati Sammallahti, Hanna Luttinen, Jyrki Rosti, Titta Hämäläinen, Matti Hännikäinen, Kati Sinkkonen, Joel Gräfnings, Katriina Kaija ja Sari Härkönen.

Verkoston perustaminen 5.9. – 6.9.2019

Valtakunnallisen kehittämistehtävän yhtenä kehittämiskohteena oli kuvataidelukioverkoston perustaminen valtakuntaan.

Tätä vaten 17.6.2019 maan kaikki kuvataidelukio saivat kutsun saapua tämän verkoston perustavaan kokoukseen Savonlinnaan 5.9. – 6.9.2019. Kaikki lukiot eli Helsingin kuvataidelukio, Kannaksen lukio Lahdesta, Lapinlahden lukio ja Kuvataidelukio, Savonlinnan Taidelukio, Tammerkosken lukio Tampereelta ja Tölö Gymnasium Helsingistä noudattivat kutsua. Lisäksi paikalle kutsuttiin opetushallitus ja Suomen Kuvataideopettajat KUVIS ry.

Lukioiden edustajat sekä edellä luetellut yhteistyötahot kokoontuivat Savonlinnan Taidelukiolle syyskuun alussa 2019. Päivien ohjelma löytyy oheisesta linkistä.

Päivien päätteeksi laadittiin yhteinen agenda, joka antaa puitteet verkoston toiminnalle. Jokainen lukio saattaa nämä oman oragnisaationsa ja koulutuksen järjestäjätahon tieton.

Valtakunnallinen kuvataidelukioverkosto – agenda

Kuvataidelukioverkoston muodostavat seuraavat lukiot; Helsingin kuvataidelukio, Kannaksen lukio, Lapinlahden lukio ja Kuvataidelukio, Savonlinnan Taidelukio, Tammerkosken lukio ja Tölö Gymnasium.

Verkoston tehtävänä on seuraavien asiakokonaisuuksien hoitaminen.

 • mahdolliset opettajavierailut ja -vaihdot
 • mahdolliset opiskelijaryhmien vierailut ja -vaihdot
 • lukioissa käytössä olevien pedagogisten mallien ja käytänteiden jakaminen muille verkoston lukioille
 • mahdollinen hankeyhteistyö
 • yhteistyö kuvataidenäyttelytoiminnan suhteen
 • yhteiseen markkinointiin liittyvät tehtävät
 • opettajien täydennyskoulutukseen liittyvät tehtävät

 

Tapaamiset

 • verkostossa pyritään säännöllisiin vierailuihin (vähintään kerran lukuvuodessa)
 • näissä tapaamisissa jokin lukio toimii isäntänä, kokouksessa vastuutetaan seuraava isäntä
 • isäntälukio laatii agendan tapaamiselle yhdessä kehittäjälukion /-lukioiden kanssa, jokainen lukio päättää vierailuryhmän kokoonpanon tämän agendan perusteella

Kaikessa toiminnassa periaatteena on se, että ns. lähettävä koulu huolehti kuluistaan itse. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämistehtävä saa jatkoa, osa em. kustannuksista voidaan kattaa.

 

Yhteydenpito

 • kuvataidelukioiden rehtorit muodostavat yhteisen WhattsApp-ryhmän, jolla keskinäinen viestintä hoidetaan sähköpostin ohella
 • kuvataidelukioiden lehtorit muodostavat yhteisen WhattsApp-ryhmän, jolla keskinäinen viestintä hoidetaan sähköpostin ohella
 • viestintätekniikan kehittyessä otetaan tarvittaessa muita jakamisalustoja käyttöön

 

Yleistä

 • tämä yhteistyö ei sisällä mitään taloudellisia velvoitteita
 • verkostossa mukana oleminen on täysin vapaaehtoista, verkoston toiminnasta poisjääminen ei edellytä mitään erillisiä toimia
 • kaikessa päätöksenteossa pyritään konsensusperiaatteeseen eli yksimielisellä agendalla tullaan julkisuuteen, muutoin kuvataidelukioverkoston nimissä julkituloa ei voi tehdä

Savonlinnassa syyskuun 6. päivänä 2019