Oppilaskunta ja tutoropiskelijat

Jokainen taikkarilainen kuuluu Savonlinnan Taidelukion oppilaskuntaan.

Oppilaskunnan hallitus kootaan kotiluokittain valittavista edustajista, kaksi / luokka. Järjestäytymiskokouksessaan nämä edustajat valitsevat hallituksen toimihenkilöt; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tapahtumavastaava jne.

Oppilaskunnan hallitus järjestää oppilaitoksen opetus- ja kasvatustehtävää tukevia aktiviteettejä. Lisäksi hallitus voi käsitellä kokouksissaan kaikkia rehtorin  toimivaltaan kuuluvia asioita mm. tekemällä esityksiä rehtorille ja opettajakunnalle. Opettajakunta valitsee vuosittain hallitustyöskentelyä ohjaavan opettajan.

Taidelukio kannustaa hallitusaktiiveja ottamaan osaa Suomen Lukiolaisten Liiton toimintaan. Savonlinna kuuluu SLL:n Kaakkois-Suomen piiriin.

Ensimmäisen lukiovuoden aikana opiskelija voi hakea tutoropiskelijaksi. Hänet koulutetaan tehtäviinsä ja aikanaan toisen lukiovuoden alusta hän ottaa ohjattavakseen pienryhmän uusia opiskelijoita. Tutorit toimivat pareittain. Tutorit opastavat uudet opiskelijat toimimaan uudessa koulussa ja antavat ohjausta kaikesta siitä, mitä Savonlinnassa opiskeleva lukiolainen tarvitsee.

Oppilaskunnan ja tutoreiden toimintaa voit seurata parhaiten instan tai facen kautta.