Opiskeluhuollon tapauskohtainen asiantuntijaryhmä

Tuu Taikkariin! Kuva Kaspian Sonné.

Opiskeluhuollon tapauskohtainen asiantuntijaryhmä

Opiskeluhuolto jakaantuu kolmeen osaan;

Opiskeluhuolto jakaantuu kolmeen osaan;

  • yhteisöllinen opiskeluhuolto
  • yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelut
  • tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 19 § säätelee yksittäisen opiskelijan tueksi koottavan monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaa.

Savonlinnan taidelukion laatukäsikirja ei sisällä tähän toimintaa liittyviä indikaattoritietoja.