Tutortoiminta

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat voi­vat va­li­ta esi­va­lin­ta­vai­hees­sa helmikuussa opin­to-oh­jauk­sen 3. opintojakson eli tu­tum­min tu­tor­opintojakson.

Tutortoiminnan tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden aktiivisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tällä halutaan helpottaa siirtymistä yläluokilta lukioon ja luoda lukioomme hyvää ilmapiiriä. Tutor on tehtäviinsä koulutettu opiskelija, joka auttaa, tukee ja ohjaa ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoita. Tutorit vierailevat yläkouluissa kertomassa lukio-opiskelusta ja he ovat mukana esittelemässä lukiota tutustujille omalla koululla.

Tutorit ovat tärkeitä tuki- ja vertaishenkilöitä uusille opiskelijoille ja siksi tärkeä osa lukion opinto-ohjausta. Tutorit ovat lukiomme toisen vuoden opiskelijoita ja heitä perehdytetään tehtäviinsä toukokuun aikana. Perehdytyksen aikana suunnitellaan toiminnan sisältöjä ja aikatauluja yhdessä opinto-ohjaajien kanssa.