HAKEMINEN

Valintakriteerit kevään 2024 yhteishaussa

Opiskelijavalintaan vaikuttavat perusopetuksen päättötodistuksen ns. lukuaineiden arvosanat (painoarvo valinnassa 59%) sekä Taidelukion järjestämä valintakoe (painoarvo valinnassa 41%).

Perusopetuksen ns. lukuaineiden arvosanatiedot saadaan opintopolkujärjestelmän kautta peruskoulun päättötodistuksesta. Näiden aineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Valintakoenäyttö arvioidaan asteikolla 0-7. Sisäänpääsyyn edellytetään vähintään 2,5 pistettä.

Valintakoe- ja todistuspisteiden perusteella hakijat asetetaan linjoittain paremmuusjärjestykseen. Kuvataidelukioon valitaan 57 ja musiikkilukioon 37 opiskelijaa.

Yhteisvalintajärjestelmästä johtuen maksimoit mahdollisuutesi opiskelijapaikkaan laittamalla haluamasi Taidelukion opinto-ohjelman ensimmäiseksi hakutoiveeksi.

Taidelukioon ei täytetä ainevalintakorttia.

Alla olevasta videosta pääset tutustumaan kevään 2021 päättötyönäyttelyyn Rauha. Näyttelyssä on esillä kuvataideabien päättötyöt. 

Ohessa perusesittely koulustamme ja yhteisvalinnasta

Kuvataidelukio

Kuvataidelukioon haetaan seuraavan kerran uusia opiskelijoita kevään 2024 yhteishaussa. Paras keino saada selvyys oppilaitoksesta on tulla piipahtamaan ja sitä kautta tutustua oppilaitoksen opetustarjontaan. Sovi vierailuaika opinto-ohjaajamme kanssa; sari.harkonen@savonlinna.fi , p.044-4174554.

Kuvataidelukion opetustarjontaan ja toimintaan ylipäänsä voit tutustua oheisesta videosta. 

 

Ohesta löytyy kuvataideabien päättötyönäyttelyjen (2023, 2021) virtuaaliset esittelyt.

Musiikkilukio

Musiikkilukioon haetaan seuraavan kerran uusia opiskelijoita kevään 2024 yhteishaussa. Paras keino saada selvyys oppilaitoksesta on tulla piipahtamaan ja sitä kautta tutustua oppilaitoksen opetustarjontaan. Sovi vierailuaika opinto-ohjaajamme kanssa; sari.harkonen@savonlinna.fi , p.044-4174554.

Musiikkilukion opetustarjontaan ja toimintaan ylipäänsä voit tutustua oheisesta videosta.

Oheisella videolla pääset 5.2.2021 pidetyn kevarikonsertin tunnelmaan.

Taidelukion promenadikonsertti 2.2.2021

Valintakoe

Kevään 2024 yhteishaun valintakoe järjestetään ma 13.5.2024 klo 9 alkaen Taidelukion salissa (Sotilaspojankatu 3, 3. kerros.)

Opintopolussa kaikki Taidelukioon hakeneet saavat valintakoekutsun s-posteihinsa ja paperilähetyksenä kotiosoitteeseen.

Oheisesta linkistä voit kurkata kuvataidelukion valintakokeen sisältöjä, malli

Opiskelupaikan vastaanotto

Saat tiedon valinnasta Taidelukion verkkosivuilta kesäkuun puolivälin tienoilla ja sinullehan tulee myös opintopolusta tieto yhteisvalinnan tuloksesta.

Lähetämme kaikille oppilaitoksemme uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen, jossa informoidaan opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvistä asioista. Valittu opiskelija voi tehdä tämän itsekin napsauttamalla paikan vastaanotetuksi Opintopolku-järjestelmässä. 

Yleistä Savonlinnan Taidelukiosta

Savonlinnan Taidelukio on yksi maan viidestä suomenkielisestä kuvataiteessa erityistehtävän saanut lukio. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Koulutuksen arviointineuvoston auditoinneissa se rankattiin maan parhaaksi kuvataidelukioksi.  Savonlinnan Taidelukio on yksi maan 12 suomenkielisestä musiikista erityistehtävän saanut lukio. Samaisissa auditoinneissa se rankattiin korkeimpaan kategoriaan, jonka mukaan sillä on erinomaiset edellytykset selviytyä erityistehtävän toteuttamisesta. Ohessa nämä auditointiaineistot.

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn, ROCK. Näyttely avoinna 20.1.-20.3.2020 Galleria Eteisessä, eli koulumme sisääntulokerroksessa.

Joulukuussa 2020 valmistunut musiikkilukion tuottama musiikkivideo. Lumi.

Niveltiedon välittäminen (koskee kesällä 2024 Taidelukioon valittavia)

Oppivelvollisuuslain (1214/2021) johdosta on entistäkin tärkeämpää saada lukion opiskelijasta koulutuksen järjestämisen kannalta tietoa peruskoulusta. Alla on ohjeet tämän tiedon välittämiseen.

Oppivelvollisuuslain muutos tuo peruskouluille tiedonsiirtovelvoitteen, eli nivelvaiheessa on huolehdittava, että lakisääteinen tiedonsiirto toteutuu kun opiskelija aloittaa opintonsa lukiossa.

Oppivelvollisen siirtyessä toisen koulutuksen järjestäjän koulutukseen, aikaisemman koulutuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle.

Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, rehtorilla ja oppivelvollisen opetukseen osallistuvalla opettajalla on 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa oikeus salassapitosäännösten estämättä saada oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot opiskelijahuoltotyöhön osallistuvilta. (Oppivelvollisuuslaki 23 §)

Toimintaohjeet niveltiedon siirtämiseen:

Peruskoulut keräävät tarvittavat niveltiedot oppilaistaan peruskoulun päättökevään aikana.

Peruskoulun toimijat sopivat työnjaosta ja siitä kuka kerää ja toimittaa tiedot lukioon. Tietojen kerääminen edellyttää erityisopettajan asiantuntijuutta sekä erityisopettajan ja opinto-ohjaajan yhteistyötä.

Alla oleva tiedonsiirron lomake täytetään huolellisesti ja lähetetään salattuna sähköpostina lukion erityisopettajalle Annele Rontulle. annele.rontu@savonlinna.fi

Lomake löytyy tästä linkistä.

Lomake lähetetään oppilaitokseen viimeistään opintojen alettua elokuussa. 

Myös huoltajat voivat lähettää niveltietoa lukioille omasta nuorestaan. Uudet lukiolaiset saavat erityisopettajan tiedotteen asiaan liittyen hyväksymiskirjeen mukana.

Niveltiedot siirretään lukioihin sähköisesti lomakkeen avulla. Huoltajat voivat täydentää sähköisesti siirrettyjä tietoja ottamalla yhteyttä oman nuorensa ryhmänohjaajaan Wilmassa.