Saavutettava lukiokoulutus

Saavutettava lukiokoulutus-laatutekijä liittyy koulutukselliseen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Lukiokoulutuksessa erityisen koulutustehtävän saaneiden oppilaitosten koulutustuotteet ovat varsin haluttuja, ne antavat omaajalleen statusta ja ovat ilmaus toiminnan laadusta. Nämä oppilaitokset saavat toimintaansa lisärahoitusta ja tämä mahdollistaa erityistehtävän mukaisten oppiaineiden ja niiden opintojaksojen laajan tarjonnan. 

Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukio- ja musiikkilukio ovat maan muiden erityistehtävälukioiden tavoin läpikäyneet vuosina 2015–2017 laajan ja monipuolisen auditoinnin hakiessaan järjestämislupaa. 

Savonlinnan Taidelukiossa on vahvat taloudelliset ja ammatilliset edellytykset kuvataide- ja musiikkipainotteisen opetuksen järjestämiseen, nämähän ovat luvittamisen perusedellytyksiä. Tämän varmistaminen on edellyttänyt näiltä koulutuksen järjestäjältä ja oppilaitokselta pitkäjänteistä työtä sekä opetuksen ja oppilaitoksen toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Sen kautta olemme luoneet vahvan toimintakulttuurin sekä rakentaneet moninaiset ja laajat yhteistyöverkostot. 

Nykyinen järjestelmä on turvannut toiminnan pysyvyyden ja erityisten kehittämistehtävien pitkäaikaisen kehittämisen. Tätä tendenssiä vahvisti nykyisen lukiolain (714/2018) säätäminen, jossa lain tasolla säädetään myös erityisestä koulutustehtävästä (lukiolaki 7 § ja 8 §). Tämä lainsäädännöllinen muutos loi vahvaa julkista luotettavuutta siihen, että erityistehtävälukioiden merkitys tulee jatkossakin olemaan vahva. Valtakunnallisen kehittäjälukioverkoston perustamisen myötä erityistehtävälukioiden osaaminen on valjastettu laajemminkin lukiokoulutuksen kehittämiseen. 

Erityistehtävälukiot ovat nykyisellään varsin houkuttelevia työyhteisöjä. Ne ovat onnistuneet kokoamaan yhteen varsin meritoituneita alansa osaajia. 

Erityistehtävälukioiden tehtävänä jo 1960-luvulta lähtien on ollut kerätä yhteen erityislahjakkaita opiskelijoita ja taata heille lahjakkuuden vaatimat opiskelumahdollisuudet. Kaikissa kuvataide- ja musiikkilukioissa on vahvat näytöt tälle. Saavutettavuuden on koskettava myös erityislahjakkaita opiskelijoita. On oltava oppilaitoksia, joissa he voivat kehittää ja syventää omaa lahjakkuusaluettaan. Oppivelvollisuuslain (1214/2020) ja sen sisältämän opetuksen maksuttomuuden johdosta myös vähävaraisilla opiskelijoilla on tähän mahdollisuus. 

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kansainvälisen profiilin kannalta on välttämätöntä, että Suomessa valmistuu kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin huipputekijöitä. Tämä mahdollistuu pitkäjänteisellä ja laadukkaalla koulutuspolulla. 

Luovuus on tulevaisuuden tekijöiden merkittävin taito. 

Tätä laatutekijää kuvataan seuraavilla osioilla, osiossa myös linkkisiirtymä artikkeliin:

Opiskelijavalinta Savonlinnan Taidelukioon

Yksittäisen oppiaineen opintojakson opiskelumahdollisuudet