Tuet opiskeluun

Oppilaitoksen kanslia auttaa Kansaneläkelaitoksen hallinnoimien etuuksien hakemisessa. Myös tarvittavat kaavakkeet löytyvät kansliasta. 

Tukien myöntämisen yleiset edellytykset löytyvät Kelan nettisivuilta www.kela.fi

Opintotuki

Opintotuki koostuu kolmesta tukimuodosta; opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta.  Opintorahaa voi hakea 17 vuotta täyttänyt. Tukea maksetaan opiskelukuukausilta. Asumislisän tarkoituksena on korvata päätoimisesta opiskelusta aiheutuvat kohtuulliset asumiskustannukset. Tällaiset asumiskustannukset korvataan 80%:iin saakka.

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää luonnollisesti maksaa takaisin. Voit hakea valtiontakausta opintolainalle ja sen myöntämisen jälkeen voit nostaa lainan haluamastasi pankista. Valtiontakauksesta johtuen et tarvitse muuta vakuutta. Lainan muut ehdot voit sopia lainaa nostaessasi pankkisi kanssa.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Tuen saamiseksi yhdensuuntaisen koulumatkan tulee olla vähintään 10 kilometriä. Kela korvaa matkakustannukset 100 kilometriin saakka. Jos koulumatka on pidempi, maksat kustannukset 100 kilometrin ylittävältä osalta itse.

Koulumatkakustannuksia tulee olla vähintään 54 € / kk. Sinun tulee kulkea kouluun päivittäin (yhteensä vähintään seitsemän yhdensuuntaista matkaa viikossa), yhtäjaksoisesti 18 päivän ajan kuukaudessa. Tukea et voi siis saada, jos teet koulumatkan vain muutamana päivänä viikossa.