Usein kysyttyä

Onko Taidelukio tarkoitettu vain niille, jotka aikovat kuvataiteen tai musiikin ammattilaisiksi?

Ei toki, koska Taidelukio on myös yleissivistävä lukio, jossa opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen ja suorittavat ylioppilastutkinnon. Koulu sopii sekä niille, jotka aikovat kuvataiteen ja musiikin ammatteihin että niille, jotka suuntautuvat muille aloille. Entisiä taikkarilaisia toimii mm. seuraavissa ammateissa: luokanopettaja, lääkäri, arkeologi, toimittaja, kirjailija, muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja, lastentarhanopettaja, näyttelijä, musiikinopettaja, laulaja, kanttori, äänittäjä, kieltenopettaja, matematiikanopettaja, valokuvaaja, arkkitehti, teollinen muotoilija, tekstiilitaiteilija, kuvataiteilija, keraamikko, käsityöläinen, pappi, hieroja, maatalouslomittaja. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle.

Pääseekö musiikkilukioon, vaikka ei olisikaan suorittanut tutkintoja musiikkiopistossa?

Joka vuosi pääsee musiikkilukioon myös opiskelijoita, joilla ei ole ns. musiikkiopistotaustaa. Musiikkilukion opetussuunnitelma on niin joustava, että opiskelija voi edetä omasta lähtötasostaan käsin.

Voiko kuvataidelukioon päästä, vaikka ei olisi käynyt kuvataidekoulua tai osallistunut kuvataiteen perusopetukseen?

Useimmat opiskelijat tulevat valituksi hyvillä peruskoulun kuvataiteen opetuksessa saaduilla taidoilla ja tiedoilla.

Pitääkö olla älyttömän lahjakas musiikissa tai kuviksessa?

Tärkeintä on kiinnostus ja halu kehittää taitojaan. Pääsykokeessa testataan perusvalmiudet ja arvioidaan kehityskelpoisuutta.

Millaiset ovat Taidelukion pääsykokeet? Pitääkö olla hirmu taiteellinen tai boheemi, että pääsee sisään?

Kaikki, jotka ovat yhteisvalinnassa hakeneet Taidelukioon kutsutaan valintakokeeseen. Kuvataidelukion tehtävillä ja haastattelulla arvioidaan hakijan taiteellista, visuaalista havainto- ja hahmottamiskykyä sekä hänen edellytyksiään suoriutua kuvataidelukion oppimääristä. Musiikkilukion tehtävillä ja haastattelulla arvioidaan hakijan musikaalista lahjakkuutta ja auditiivista hahmottamis- ja erottelukykyä.

Erityistä taiteellisuutta tai boheemisuutta ei tarvita. Innostus ja kiinnostus kehittää taitojaan ovat tärkeitä.

Kuinka paljon taikkarissa on kuvataide/musiikkiaineita?

Lukion 150 opintopisteestä n. kaksi kolmasosaa on lukion yleisiä aineita ja noin kolmasosa taideaineita.

Monet suorittavat lisäksi vapaaehtoisesti taideaineiden kursseja.

Erikoislukioiden taideaineiden määrissä on aika suuria eroja. Taikkarissa saa sekä tukevan paketin taideopetusta että riittävästi yleissivistävien aineiden opetusta ylioppilaskirjoituksia ajatellen.

Voiko taidelukiolainen opiskella myös musiikkiopistossa?

Monet musiikkilukiolaiset ovat kirjoilla myös musiikkiopistossa. Musiikkiopiston suoritukset voivat olla myös Taidelukion suorituksia.  Vieraile toki Savonlinnan musiikkiopiston kotisivuilla.

Kuinka lukion maksuttomuus tulee ilmi Taidelukiossa?

Taidelukio kustantaa opiskelijalle opinnoissa travttavan päätelaitteen, lukiolaiskannettavan. Se on pc-tietpokone, (HP840) ja siihen kuuluu myös palvelua, koulupäivisin klo 8 – 16 käyttäjätuki laitetoimittajan toimesta (Opinsys Oy). Lisäkis koulu huolehtii koneen käyttäjäinetgraatiosta eli luo gmail-tilin ja sille tarvittavat käyttäjätunnarit ja salasanat. Päätelaiteen mahdollisesti vikaantuessa, koulu huolehtii varakoneen käyttäjälle ja saattaa varsinaisen koneen huoltoon.

Päätelaitteeseen on integroitu ns. abitti-koejärjestelmä. Erillistä USB-muistitikkua kokeiden tekemisessä ei tarvita. Ylioppilaskokeet tehdään samoilla koneilla.

Opetus on maksutonta.

Oppimaterialait ovat maksuttomia ja näytössä on Studeon, SanomaPro:n, Otavan materiaaleja. Materiaalit ovat sähköisiä.

Vaikuttaako taideaineiden runsaus tavallisten aineiden opiskeluun? 

Taideaineiden opiskelu kehittää sellaisia valmiuksia, jotka auttavat muiden lukioaineiden opiskelussa: keskittymiskykyä, kykyä löytää olennainen, taitoa nähdä uusista näkökulmista.

Ahkera ja tekeväinen pitää olla. Taidelukiolaisen on myös osattava suunnitella töitänsä.

Taidelukon keräämässä opiskelijapalautteessa toistuu vuosittain se käsitys, että taideaineet antavat kivaa vaihtelua ”pulpettioppimiseen”. Tämä tekee lukion oppimäärän suorittamisesta kuulemma helpompaa. Varmaan näin onkin. Kaikkinensa voisi sanoa, että erityistehtävälukion suorittanut on kehittänyt lukiovuosinaan itseään huomattavan tasapuolisemmin.

Millaisia tuloksia taidelukiolaiset kirjoittavat ylioppilaskirjoituksissa?

Ylioppilaskirjoituksista selvitään hyvin. Vuosien 2018 – 2022 aikana Savonlinnan taidelukio on ollut oma maakuntamme lukioista 3. paras, kun on vertailtu neljän pakollisen kokeen pistekeskiarvoja. Tulos on hieno, koska opiskelijamme käyttää n. kolmasosan opinnoistaan kuvataiteen tai musiikin opiskeluun. Näiden aineiden osaamistahan ei yo-kokeet testaa.

Mitä tarkoittaa se, että Taidelukio on kehittäjälukio?

Syksyllä 2017 silloinen opetusministeri nimesi 11 lukiota valtakunnallisiksi kehittäjälukioksi. Savonlinnan Taidelukio on yksi näistä. Sen tehtäväksi annettiin kuvataiteen kehittäminen lukiokoulutuksessa. Tällainen nimeäminen on samalla myös osoitus toiminnan laadukkuudesta. Kuulumme ehdottomaan top-ryhmään!

Miten oppilaat jaksavat tehdä kuvataide/musiikkiopintojen lisäksi kunnolla myös tavalliset lukio-opinnot? Ovatko päivät pitempiä kuin tavallisissa lukioissa?

Koulu tarjoaa mahdollisuuden käydä lukiota kulttuuriympäristössä. Se antaa voimavaroja, samoin kuin yhdessä tekeminen. Koululla on mahdollisuus työskennellä vaikka iltamyöhään, ja osa oppilaista tekeekin niin. Monella taideaineiden opiskelu ja harrastukset liittyvät kiinteästi yhteen.

Työpäivien pituus riippuu oppilaan valinnoista.

Millainen on koulun ilmapiiri? Ovatko vanhemmat opiskelijat pelottavia?

Koulussa on rento tunnelma. Uudet oppilaat toivotetaan tervetulleeksi, ja kannattaa muistaa, että ykköset eivät ennestään tunne toisiaan. Taikkarissa on yleistä, että kavereita on yli luokkarajojen.

Mitä tapahtumia koulussa järjestetään?

Taikkarissa on vuosikymmenten perinne opiskelijoiden järjestämille tapahtumille. Koulu haluaa tämän jatkuvan, koska haluamme antaa joka vuosi eri vuosikursseilla mahdollisuuden onnistua tällaisten järjestämisessä. Onnistunut häppeninki antaa kivasti itseluottamusta opiskelijoille.

Normaalissa vuodessa on ainakin seuraavat tapahtumat; Kakkosten järjestämä T-ilta ykkösille, Halloween-bileet, pikkujoulut, penkkarit, wanhojen tanssit, Wanhojen jatkot, Kiitos T-ilta, festarit. Huh huh.

Kaikki tapahtumat ovat päihteettömiä.

Lisäksi musiikkilukio tuottaa joulukonsertin, promeandikonsertin sekä kevarin eli kevyen musiikin konsertin. 

Tämän lisäksi Taikkarin teatteri tuottaa vuosittain abiproduktion, jota esitetään 8 – 14 kertaa eri yleisöille.

Kuvataidelukiossa on vaihtuvien näyttelyiden tila, Galleria Eteinen, johon kutsutaan kuvataiteilijoita. samassa tilassa pidetään kuvataidelukion päättötyönäyttelyt keväisin,

Entä, jos opinnoissa tulee ongelmia, kuka auttaa?

Ryhmänohjaaja (esim. TL22a-ryhmä) seuraa valvontaryhmänsä opiskelijoiden suoriutumista. Jos esim. poissaoloja kertyy runsaasti tai opintojaksoista ei tule arvosanoja, opiskelija pysäytetään ja mietitään jatkoa. Jos näyttää siltä, että koulun omat toimet eivät riitä (esim. työjärjestyksen keventäminen), opiskelija saatetaan erityisen avun ja tuen piiriin., Tätä antavat opiskelijaterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Näitä palveluita on meillä hyvin saatavilla.

Taidelukiolla on varmaan aika terve ja ymmärtäväinen suhtautuminen nuoriin. Toimintaperiaatteistamme johtuen otteemme nuoresta on ehkä normaalia kokonaisvaltaisempi ja tämä varmuudella auttaa nuorta omassa kasvussaan ja kehittymisessään.

Kuulin huhua, että opiskelija saa Taikkarissa halutessaan koulun avaimen. Eihän tämä voi pitää paikkaansa?

Kyllä pitää. Kannustamme opiskelijoitamme hyödyntämään koulun loistavaa tila- ja laitekantaa. Avainkortin haltijan tulee vakuuttaa toimivansa koulun ohjeiden mukaisesti. Jos näin käy, koululla voi olla vuoden jokaisena päivänä klo 7 – 21.30 välisenä aikana. Tätä oikeuta hyödynnetään aktiivisesti.

Ovatko kaikki oppilaat jotain hippejä tai muita erikoisia tyyppejä? Onko taikkarissa taviksia?

Jokainen saa tulla kouluun omana itsenään. Koulumme slogan, yhteisö yksilöille, kertoo tästä jo jotakin. Kukaan ei katso pahasti, jos tuntee olevansa hippi, juppi, punkkari tai ihan vaan tavis. Tyyliä ei tosiaankaan tänne tullessaan tarvitse muuttaa, ellei sitten itse tahdo.

Taikkari on yhteisö sekä persoonallisille yksilöille että tavallisille ihmisille. Koulussa on suvaitseva ja tilaa antava ilmapiiri.

Millainen on koulun opiskelijoiden sukupuolijakauma?

Taikkari on hyvin tyttövaltainen lukio. Vuonna 2020 se oli Kuntaliiton selvitysten mukana maan 6. tyttövaltaisin lukio, tuolloin maassa oli 377 lukiota.

Millaiset harrastusmahdollisuudet Savonlinnassa on?

Taikkari itsessään tarjoaa loistavat mahdollisuudet harrastaa musiikkia ja kuvataiteita. Musiikkia voi opiskella musiikkiopistossa. Liikuntaa voi harrastaa lenkkipoluilla, kuntosaleilla, tanssikouluissa, urheiluseuroissa tai Linnalan kansalaisopistossa, joka tarjoaa muutenkin monenlaista ohjelmaa, myös taideaineissa. Teatteria, elokuvaa ja erilaisia konsertteja on tietenkin myös tarjolla.

Minkälainen on Savonlinnan opiskelija-asuntotilanne?

Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:llä on eri puolilla kaupunkia opiskelija-asuntoja. Lisäksi vapailla markkinoilla on tarjolla opiskelijoille hyvin sopivia asuntoja.