Kehittyvä toimintakulttuuri

 

Toimintakulttuurin ymmärrämme Taidelukion omaksi tulkinnaksi lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Toivomme, että se näkyisi kaikessa lukioyhteisön toiminnassa.

Arvopohjaan olemme koonneet aivan keskeisimpiä toimintakulttuuriin liittyviä periaatteita.

Taidelukion sisäisen yhteistyön reunaehdot on määritelty työyhteisösäännöissä ja ”Taikkarin pelisäännöissä”. Taidelukion opiskelijakunta ja sen toiminta on esitelty myös tässä kokonaisuudessa.

Lukioiden toimintakulttuuriin on tullut vahvasti kansainvälinen ulottuvuus. Taidelukio on vahvasti Opetushallituksen Erasmus+ toiminnassa mukana ja Taidelukio on Erasmus+ akkreditoitu oppilaitos.

Kehittyvään toimintakulttuuriin on sisällytetty myös maininnat oppilaitoksen kehittämisestä. Taidelukio toimii opetus- ja kulttuuriministeriön määräämänä lukiokoulutuksen kehittäjälukiona 31.7.2025 saakka. Meille määrätty kehittämistehtävä on kuvataide. Lisäksi kehittämistyötä tapahtuu erilaisten hakkeiden myötävaikutuksella tai oppilaitoksen itsensä toteuttamana toimintana.

Kehittyvä toimintakulttuuri -laatutekijää kuvataan seuraavilla osioilla, osiossa myös linkkisiirtymä artikkeleihin:

Arvopohja ja toimintaa ohjaavat periaatteet

Oppilaitoksen sisäisen yhteistyön säännöt

Opiskelijakunta – osallistaminen ja edunvalvonta

Kansainvälisyys – Erasmus+ -akkreditointi

Oppilaitoksen kehittäminen