Opintojen ohjaus

Lukiolain (714/2018) 26 §:n mukaan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan oppilaitoksen opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Savonlinnan Taidelukiossa ymmärrämme, että lukiolaisen hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea oppimisen varaan. Yhteensovitamme ohjauksen avulla lukion yleissivistävän ja lukion erityistehtävien tavoitteet. Seuraamme tavoitteiden toteutumista ja tasapainon säilymistä laajojen opiskelijakyselyiden avulla.

Opiskelijan tulee saada opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjausta toteuttaa lukiokoulutuksen koko henkilökunta.

Ohjaussuunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa (LOPS2021). Ohjaussuunnitelmassa on kuvattu ohjeuksen tavoitteet, kokonaisuus, menettelyt ja vastuut. Ohjauksen avulla opiskelija pääsee arvioimaan lukio-opintoja ja jatko-opiskelua koskevia valintojaan. 

Ohjaussuunnitelma toimii ohjaustyön järjestämisen kuvauksena sekä arvioinnin ja kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmaan pääset oheisesta linkistä; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/48/article-6266

Kuva. OPH:n Ohjauksen päivät: LOPS21 – Ohjaus lukiossa ja opinto-ohjaus oppiaineena / Stahberg & Nurmi

Mittarit

Indikaattorit

Kouluterveyskyselyn tulokset 2023

Oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea tarvinneista apua saaneet, opinto-ohjaaja Lukio

Palautteet

 

Päättökyselyn kysymykset:

 

 • 2: Olen saanut riittävästi tietoa lukio-opiskeluun liittyvistä asioista.
 • 3: Olen saanut oppilaitokseltani riittävästi ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.
 • 4: Olen saanut oppilaitokseltani riittävästi ohjausta yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa.
 • 25: Lukio-opinnot ovat selkeyttäneet jatko-opintosuunnitelmaani.
 • 46: Saan riittävästi tukea ja ohjausta ryhmänohjaajalta
 • 47: Saan riittävästi tukea ja ohjausta aineenopettajalta

 

Olokyselyn kysymykset:

 

 • 1: Olen saanut riittävästi tietoa lukio-opiskeluun liittyvistä asioista.
 • 2: Olen saanut oppilaitokseltani riittävästi ohjausta opintojaksovalintojen tekemiseen.
 • 3: Olen saanut oppilaitokseltani riittävästi ohjausta yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa.
 • 22: Lukio-opinnot ovat selkeyttäneet jatko-opintosuunnitelmaani.
 • 43: Saan riittävästi tukea ja ohjausta ryhmänohjaajalta
 • 44: saan riittävästi tukea ja ohjausta aineenopettajalta.

 

Tulokyselyn kysymykset:

 

 • 4: Opinto-opas sisältää riittävästi tietoa opiskeluun liittyvistä asioista.
 • 5: Olen saanut perehdytystä lukio-opintoihin
 • 29: Tiedän, että voin suunnitella opintojani.
 • 42: Saan riittävästi tukea ja ohjausta ryhmänohjaajalta
 • 43: saan riittävästi tukea ja ohjausta aineenopettajalta.

 

Tulokset lv. 2023-2024

 
Indikaattorit

 

Taidelukio

Koko maa

Oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea tarvinneista apua saaneet, opinto-ohjaaja Lukio, %

93

91,1

 

Palautteet
Palautteet

 

Päättökysely

Olokysely

Tulokysely

Olen saanut riittävästi tietoa lukio-opiskeluun liittyvistä asioista

4,28

4,02

3,92

Olen saanut oppilaitokseltani riittävästi ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa

3,76

 

 

Olen saanut oppilaitokseltani riittävästi ohjausta yo-kirjoituksiin liittyvissä asioissa

4,4

4,13

 

Lukio-opinnot ovat selkeyttäneet jatko-opintosuunnitelmaani

3,68

3,32

 

Saan riittävästi tukea ja ohjausta ryhmänohjaajaltani

 3,40

4,18

 3,82

Saan riittävästi tukea ja ohjausta aineenopettajalta

 3,96

 3,85

3,76

Opinto-opas sisältää riittävästi tietoa opiskeluun liittyvistä asioista

 

 

4,03

 

Olen saanut perehdytystä lukio-opintoihin

 

 

3,92

Tiedän, että voin suunnitella opintojani

 

 

4,4