Kuvataidelukio

Taidelukion kuvataidelukio – ars longa, vita brevis – pitkä elämä taiteen parissa

Oheisessa videossa opiskelijamme avaavat kuvataidelukiomme opintoja.

 

Oheisesta videosta pääset tutustmaan kuvataidelukiomme opetustarjontaan ja toimintaan yleensäkin.

 

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn 2023, UNI

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn 2022, REAKTIO.


 

 

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn 2021, RAUHA.

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn 2020, ROCK.

 

Kuvataidelinjan opinnoissa kehitetään visuaalista hahmotuskykyä ja kuvallista ilmaisua. Opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kulttuuria. Kuvalliseen kulttuuriin perehdytään visuaalis-esteettisen tiedon, taidehistorian ja omakohtaisen työskentelyn kautta.

Luovaa ajattelua kehitetään tukemalla opiskelijan persoonallisia ratkaisuja. Teemoin, näyttelyin ja julkaisuin syvennetään vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

Kuvataidelukiossa opiskelu antaa hyvät lähtökohdat visuaalisen alan ammatteihin. Lisäksi opiskelu kehittää kykyä ymmärtää taidetta, visuaalista maailmaa eri ympäristöissä ja median kuvia. Kuvataiteen harrastus rikkaine ilmiöineen on terveyttä edistävää, voimauttavaa ja antaa iloa elämään.

Kuvataidelukiossa kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita ja  taidehistoriaa kumpaakin vähinään 8 opintopisteen verran. Näitä oppianeita voi myös vapaavalintasesti opiskelella lisääkin. Lisäksi opiskelija valitsee ns. pitkän taideaineen, jossa hän syventyy 26 opintopisteen  verran johonkin seuraavista kokonaisuuksista: yleinen graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu, mediailmaisu, muotoilu ja kuvataide sekä yleinen kuvataide. Ns. edellytettäviä opintoja kuvataiteessa on yhteensä 42 opintopistettä.

Kuvataidelukion vapaavalintaisissa opinnoissa on myös työpajaopintoja, kuten keramiikka, valokuva, elokuva, tekstiili ja metalligrafiikka. Tarjonta vaihtelee vuosittain jonkin verran. Kuvataidelukion toisen vuosikurssin opiskelijat tutustuvat naapurimaiden kulttuurikohteisiin keväisellä matkalla. Noin kolmen vuoden välein on tarjolla yhteistyömatkoja kauemmaksikin.

 

Kuvailmaisun perusteet

Kuvailmaisun perusteet -oppiaine antaa kuvataideopintoihin tarvittavan tiedollisen ja taidollisen pohjan. Kuvataidelukiosta valmistuvan opintoihin tulee sisältyä vähintään kahdeksan opintopistettä kuvailmaisun perusteet -oppiaineen opetusta.

yleinen kopio

Taidehistoria

Taidehistoria avaa ikkunan ihmiskunnan parhaimpiin saavutuksiin. Se antaa oppiaineena laajan sivistyksellisen pohjan ja taiteen tekijöille näkemystä eri aikakausien taidekäsityksiin.

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään.

Luentojen lisäksi opiskelijat tekevät vaihtoehtoisesti pieniä tutkielmia, esitelmiä, analysoivat kuvia ja

ilmiöitä ja työstävät portfoliota piirtäen ja kirjoittaen.

Kuvataidelukiosta valmistuvan opintoihin tulee sisältyä vähintään kahdeksan opintopistettä taidehistoria -oppiaineen opetusta.

 


 

Yleinen kuvataide

Oona Nykänen

Yleisessä kuvataiteessa tehdään kuvia piirtäen, maalaten, veistäen ja grafiikan menetelmin. Tavoitteena on oma ilmaisu ja omat kuvat. 

Opetus on lähiopetusta omassa tutussa ryhmässä koko lukioajan.

Lisäinformaatiota yleisestä kuvataiteesta saat omasta blogistamme.


 

Muotoilu ja kuvataide (MUKU)

sovellettu kopio

MUKU-opintojaksoilla tutkitaan visuaalista kulttuuria muotoilun ja kuvataiteen keinoin.

Kuvailmaisuun perehdytään kokeilevasti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tavoitteena on luovuuden ja oman ilmaisun etsiminen, kuvailmaisun taitojen ja visuaalisen ajattelun harjoittaminen sekä kuvataiteen tuntemuksen syventäminen. 

Blogi.


 

Graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu (GTS)

Sarjakuva gts-tunneista

Aino Tiikkainen

 

 

 

 

Graafisessa muotoilussa opit graafisen taiteen, esim. taidegrafiikan ja sarjakuvien maailmaa. Tutustut käyttögrafiikan maailmaan suunnittelemalla julisteita, logoja ja taittoja.  

Tilasuunnittelussa opit muovaamaan tiloja niin sisältä kuin ulkoa ja pohtimaan kolmiulotteisen suunnittelun lähtökohtia. Monessa yhteydessä opit arkkitehtuurin peruskäsitteitä. Liikut piirtämisen ja maalaamisen rajapinnalla ja syvennät myös perspektiivisen kuvaamisen taitojasi.

 

Blogi


 

Mediailmaisu

media kopio

Mediailmaisun kursseilla paneudutaan viestinnän keinoihin enimmäkseen visuaalisesta näkökulmasta, kuitenkaan unohtamatta ääntä ja kirjoitettua sanaa. Tutkitaan erilaisia sisältöjä ja ilmaisutapoja. Tekniikoiden harjoittelun kautta saadaan kokemusta viestintään liittyvistä työmenetelmistä. Valokuva, elokuva, erilaiset julkaisut ja mediataide ovat pääsisältöjä.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on lukion lopussa monipuolinen näkemys (visuaalisesta) mediasta sekä hyvät pohjatiedot ja -taidot jatko-opintoja ajatellen. Kurssitöitä esitellään portfolioissa, näyttelyinä, erilaisilla verkkosivuilla ja muissa sopivissa yhteyksissä.

Kurssit soveltuvat valtakunnallisen median lukiodiplomin ja kuvataiteen lukiodiplomin pohjakursseiksi.

Lisäinformaatiota saat mediailmaisun instasta tai  blogista.


 

yleinen kopio

Kuvataiteen työpajat

Kuvataidelukion opiskelija saa monipuolistettua kurssivalikoimaansa vapaavalintaisilla työpajakursseilla. Työpajatarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Useimmin toteutuvia pajoja ovat mm. tekstiili-, ompelu-, valokuva-, keramiikka-, metalligrafiikka- ja elokuvapaja.

Noin kolmen vuoden välein toteutettavaa musiikkiteatteriproduktiota varten järjestetään erilaisia pajoja kirjoittajille, säveltäjille, valaisijoille, graafisten tuotteiden suunnittelijoille jne. Musiikkiteatteri integroituu luontevasti linjojen yhteiseksi toiminnaksi.

Tunnit alkavat yleensä muun opetuksen jälkeen iltapäivällä. Joskus ryhmät voivat kokoontua myös viikonloppuisin.