Opiskelijakunta – osallistaminen ja edunvalvonta

 

Opiskelijakunnan toiminta

Osallistaminen ja osallisuuden kokemukset

Opiskelijakunnan hallitus tai muut aktiiviopiskelijat voivat järjestää erilaisia tapahtumia oppilaitoksen tiloissa tai muualla. Hallitus tekee vuosittain omaa toimintaansa säätelevän toimintasuunnitelman, jossa nämä tapahtumatkin käyvät ilmi. Perinteisesti oppilaitoksen vuodenkiertoon liittyvät ainakin seuraavat tapahtumat;

 • elokuussa tutoropiskelijoiden aktiivijakso uusien opiskelijoiden hyväksi
 • lokakuussa kakkosten järjestämä T-ilta uusille taikkarilaisille, tapahtuma huipentuu taikkarivalaan
 • marraskuussa Halloween-bileet
 • helmikuussa penkkarit, Wanhojen päivä ja wanhojen jatkot
 • toukokuussa kiitos T-ilta ja Open Stage tyylinen Taikkari Gaala
 • lisäksi vuoden aikana toteutetaan muutama Open Stage-tapahtuma, jotka ovat sisällöltään monitaiteellisia

Tapahtumat järjestetään niin, että tapahtuman sisällön suunnittelevat ja aikanaan toteuttavat opiskelijat itse. Jokaisessa tapahtumassa on vastuuopiskelija, joka käy asiasta keskustelua Taidelukion henkilökunnan jäsenen kanssa. Oppilaitos vastaa tiedottamisesta, tilajärjestelyistä ja hankintojen vastuuttamisesta sekä tapahtuman aikaisesta tuesta ja valvonnasta. Taidelukion toimintakulttuuriin kuuluu onnistumisen mahdollisuuksien tarjoaminen eri ikäluokille. Tämän vuoksi tapahtumasta annetaan aina palaute järjestelijöille.

Opiskelijakunnan hallitus varmistaa mentoritoiminnan avulla jatkuvuuden näiden tapahtumasuunnittelujen osalta.

Taidelukiolla järjestään opiskelijakunnan hallituksen aktiivisuuden mukaisesti erilaisia teemapäiviä, mm. pukeutumisteemapäivät, pehmolelupäivä, positiivisen viestinnän teemapäivät ja -viikot, kehu kaveria -teemapäivät. Lisäksi opettajakuntaa haastetaan esim. postaa pari positiivista wilmaviestiä -päiviin.

Tarvittaessa näistä tiedotetaan vastaavalla tavalla kuin tapahtumiakin.

 

Opiskelijoiden edunvalvonta

Oppilaitos kannustaa opiskelija-aktiiveja osallistumaan SLL ry:n toimintaan. Tavoitteemme on, että taidelukiolaisia osallistuu SLL ry:n liittokokoukseen sekä Kakkois-Suomen piirin toimintaan. Lisäksi oppilaitos mahdollistaa runsaan osallistumisen lukukausittain järjestettäviin Water-tapahtumiin.

Opiskelijoille on tarjottu mahdollisuutta rehtori tai opinto-ohjaajien haastattelutuokioihin, mutta opiskelijat arvottavat tehokkaammaksi suoraa asiointia em. tahojen kanssa. Opiskelijakunnan hallituksella on aloitevalta kaikkiin rehtorin toimivallassa oleviin asioihin.

Laajasti opiskelijoihin vaikuttavissa asioissa rehtori selvittää opiskelijakunnan hallituksen kannan jo asian valmisteluvaiheessa. Tällaisia ovat esim. tulevan lukuvuoden työajat, opintojaksotarjonnan ajantasaisuus, opiskeluhuollon resursointiin liittyvät asiat, Erasmus+ toimintaan liittyvät linjaukset kohdemaiden ja -koulujen valintojen sekä liikkuvuusryhmien valintakriteerien suhteen.

 

Mittarit

 
Indikaattorit

Kouluterveyskyselyn tulokset, 2023

 • Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulun tapahtumien järjestämiseen, Lukio
 • Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön, Lukio

Lukion rehtorille tulleiden aloitteiden määrä.

SLL:n tapahtumiin osallistuneiden lukumäärä.

Palautteet

Päättökysely

 • 27: Yleisarvioni lukiostani
 • 40: Minulla on ollut mahdollisuus osallistua opiskelijakunnan toimintaan (tapahtumat ym.)

Olokysely

 • 24: Yleisarvioni lukiostani
 • 37: Minulla on mahdollisuus osallistua oppilaskunnan toimintaan (tapahtumat ym.)

Tulokysely

 • 24: Yleisarvioni lukiostani
 • 33: Minulle on kerrottu opiskelijakunnan toiminnasta

Tulokset

 
indikaattorit

 

 

Taidelukio

Koko maa

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulun tapahtumien järjestämiseen, Lukio

76,2

45,6

Kokee kuuluvansa itselleen tärkeään ryhmään tai yhteisöön, Lukio

64,3

73,2

 

Aloitteiden määrä: Valmistuu viikolla 23

SLL tapahtumiin osallistuneet: Valmistuu viikolla 23

Palautteet

 

 

Päättökysely

Olokysely

Tulokysely

Yleisarvioni lukiostani

4,04

4,02

4,05

Minulla on mahdollisuus osallistua oppilaskunnan toimintaan (tapahtumat ym.)

4,16

3,74

 

Minulle on kerrottu opiskelijakunnan toiminnasta

 

 

3,82